Trwają zapisy na 39. Studium Animatora RAM 2022/23

TRWAJĄ ZAPISY NA NA NOWY ROK FORMACYJNY 39. STUDIUM ANIMATORA RAM!

Studium Animatora RAM przygotowuje młodych ludzi do pracy z młodzieżą w grupach parafialnych i podczas różnych rekolekcji zwłaszcza wakacyjnych. Zajęcia na studium odbywają się raz w miesiącu w wyznaczone weekendy. Kandydaci na animatorów zdobywają podczas Studium Animatora wiedzę i umiejętności, które pozwalają im skuteczniej i przy pomocy ciekawych metod apostołować wśród swoich rówieśników. W ramach studium odbywają się zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Teologia duchowości
 • Teologia moralna
 • Biblistyka
 • Liturgika
 • Teologia rodziny
 • Katolicka Nauka Społeczna
 • Ewangelizacja
 • Pedagogika
 • Profilaktyka alkoholowa
 • Tańce integracyjne
 • Historia Kościoła
 • Kurs pedagogiki zabawy
 • Media
 • Misje
 • Warsztaty muzyczne (dla osób, które chcą posługiwać jako animatorzy muzyczni)

Studium trwa przez rok, podczas którego kandydaci na animatorów mają zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz uczestniczą w Kursie Nowe Życie z Bogiem. Studium kończy egzamin z zakresu wiedzy zdobytej na zajęciach oraz tygodniowe praktyki na turnusach rekolekcji RAM. Po pomyślnie zdanych egzaminach, przebytych praktykach oraz otrzymaniu pozytywnej opinii z parafii i od Rady RAM, kandydaci na animatorów otrzymują błogosławieństwo i krzyż animatora RAM. Uroczyste błogosławienie animatorów RAM odbywa się podczas corocznego Dnia Wspólnoty (pierwsza sobota września).

Podanie na Studium Animatora RAM 2022-2023

Kwestionariusz osobowy kandydata na Studium RAM

Oświadczenie zdrowotne kandydata na Animatora RAM AP

Aby zostać przyjętym na Studium Animatora należy:

1. Posiadać głęboką motywacje i chęć służenia w Kościele.
2. Przyjąć Sakrament Bierzmowania.
3. Złożyć dokumenty osobiście (w godzinach pracy Biura RAM) lub listownie na adres siedziby RAM: 37-700 Przemyśl, ul. Fredry 5/7:
♦ pozytywną opinię księdza proboszcza lub wikariusza,
♦ podanie na piśmie wg ustalonego wzoru znajdującego się na stronie internetowej (dostępne powyżej),
♦ kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie internetowej (dostępny powyżej),
♦ 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne.
4. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc (90 miejsc).
5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Kandydat składający podanie zostanie poinformowany przez stronę internetową o przyjęciu na Studium: lista osób przyjętych na 39. Studium Animatora RAM 2022/2023. 
7. Animatorem może zostać kandydat, który w roku rozpoczęcia Studium skończył lub skończy 16 lat.
8. Na Studium Animatora przywozimy: Pismo święte, różaniec, notatnik i długopis, segregator z koszulkami formatu A5, toaletowe rzeczy osobiste, ubranie codzienne, ubranie świąteczne (chłopcy – garnitur, dziewczyny – spódnica), piżamę lub dres do spania, śpiwór, buty pokojowe, instrument muzyczny (o ile ktoś gra), indeks (od listopada). Najlepiej spakować się w plecak lub torbę podróżną.

 

Lista kandydatów przyjętych na 39. Studium Animatora RAM

Terminarz 39. Studium Animatora RAM

Grupa Facebookowa 39. Studium Animatora RAM