Sylwester 2021/2022

REGULAMIN BALU SYLWESTROWEGO RAM 2021/2022

1. Bal Sylwestrowy zorganizowany jest w Parafii Przemyśl Kazanów – ul. Opalińskiego 7; rozpoczyna się 31 grudnia o godz. 19:00 a kończy się 1 stycznia o godz. 6:00, uczestnikiem balu jest posiadacz wcześniej zakupionego biletu.

2. Bilet można zakupić u Księdza Moderatora w godzinach 16:30 – 17:30 w kancelarii parafialnej (Przemyśl – Kazanów) w dniach: poniedziałek – piątek w cenie 70 zł. Bilet można także otrzymać bezpośrednio przed wejściem na Bal. Należy wtedy przelać kwotę 70 zł. najpóźniej do 29 grudnia na konto BPS nr 57 1930 1318 2740 0728 6283 0001. W tytule przelewu prosimy wpisać: „bilet sylwestrowy”, podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika Balu. Osoby niepełnoletnie przynoszą na Bal pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

3. W Balu Sylwestrowym uczestniczą członkowie RAM a także nasi sympatycy i przyjaciele. Każdy uczestnik zabawy spoza RAM-u musi być zgłoszony przez członka naszego Stowarzyszenia, który jednocześnie jest poręczeniem, że dana osoba akceptuje charakter naszej rozrywki.

4. Uczestnik Balu wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku do celów związanych z promocją Stowarzyszenia, co oznacza, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Balu mogą być zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszania, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

5. Bal jest bezalkoholowy – obowiązuje całkowity zakazie spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. Naruszenie powyższej zasady powoduje usunięcie z zabawy.

6. Po północy o godz. 0:30 wszyscy uczestnicy zabawy biorą obowiązkowo udział we Mszy świętej w kościele.

7. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

8. Mamy do dyspozycji kompleks sal – sala taneczna, sala cateringowa oraz szatnie. Przy kościele znajduje się parking do parkowania samochodów.

9. Posiłki gorące wydawane będą w godz. 22:00 – 22:30 oraz godz. 2:00-2:30.

10. Przypominamy wszystkim o kulturze zachowania się. Nad całością imprezy czuwa Komitet Organizacyjny Balu Sylwestrowego RAM. Życzymy udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń. „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1Kor 10, 31).

TAK BYŁO POPRZEDNIM RAZEM! KLIKNIJ!

273