Sylwester 2023/2024

REGULAMIN BALU SYLWESTROWEGO RAM 2023/2024

1. Bal Sylwestrowy zorganizowany jest w Parafii Przemyśl Kazanów – ul. Opalińskiego 7; rozpoczyna się 31 grudnia o godz. 19:00 a kończy się 1 stycznia o godz. 6:00, uczestnikiem balu jest posiadacz wcześniej zakupionego biletu.

2. Zapisy na Bal Sylwestrowy rozpoczynają się 1 grudnia 2023 r

3. Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na naszej stronie i po przelaniu kwoty 150 zł najpóźniej do 29 grudnia na konto RAM nr 34 1600 1462 1869 0469 1000 0001. Bilet zostanie wręczony na recepcji przed Balem. W tytule przelewu prosimy wpisać: „bilet sylwestrowy”, podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika Balu. Osoby niepełnoletnie przynoszą na Bal pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

4. W Balu Sylwestrowym uczestniczą członkowie RAM a także nasi sympatycy i przyjaciele. Każdy uczestnik zabawy spoza RAM-u musi być zgłoszony przez członka naszego Stowarzyszenia, który jednocześnie jest poręczeniem, że dana osoba akceptuje charakter naszej rozrywki.

5. Uczestnik Balu wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku do celów związanych z promocją Stowarzyszenia, co oznacza, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Balu mogą być zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszania, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

6. Bal jest bezalkoholowy – obowiązuje całkowity zakazie spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. Naruszenie powyższej zasady powoduje usunięcie z zabawy.

7. Po północy o godz. 0:30 wszyscy uczestnicy zabawy biorą obowiązkowo udział we Mszy świętej w kościele.

8. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

9. Mamy do dyspozycji kompleks sal – sala taneczna, sala cateringowa oraz szatnie. Przy kościele znajduje się parking do parkowania samochodów.

10. Posiłki gorące wydawane będą w godz. 22:00 – 22:30 oraz godz. 2:00-2:30.

11. Przypominamy wszystkim o kulturze zachowania się. Nad całością imprezy czuwa Komitet Organizacyjny Balu Sylwestrowego RAM. Życzymy udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń. „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1Kor 10, 31).

TAK BYŁO POPRZEDNIM RAZEM! KLIKNIJ!