Priorytety w RAM

I. STUDIUM ANIMATORA:

Roczna intensywna formacja kandydatów na animatorów.

Studium Animatora RAM przygotowuje młodych ludzi do pracy z młodzieżą w grupach parafialnych i podczas różnych rekolekcji zwłaszcza wakacyjnych. Zajęcia na studium odbywają się raz w miesiącu w wyznaczone weekendy. Kandydaci na animatorów zdobywają podczas Studium Animatora wiedzę i umiejętności, które pozwalają im skuteczniej i przy pomocy ciekawych metod apostołować wśród swoich rówieśników. Warunkiem do rozpoczęcia Studium Animatora RAM jest ukończenie 16. roku życia oraz przyjęcie sakramentu bierzmowania.

II. GRUPY PARAFIALNE:

Zakładanie młodzieżowych apostolskich grup parafialnych RAM i wspieranie ich.

W Archidiecezji Przemyskiej powstało 91 grup parafialnych Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Zrzeszają łącznie kilkuset członków, spotykających się na wspólnej Eucharystii,  cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, grupach dzielenia. Członkowie grup parafialnych aktywnie angażują się w życie lokalnej wspólnoty parafialnej, a po ukończeniu 16 r. życia mogą rozpocząć formację w ramach Studium Animatora RAM.

III. REKOLEKCJE APOSTOLSKIE:

Prowadzenie rekolekcji apostolskich dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych – „Wakacje z Bogiem”.

Rekolekcje wakacyjne to czas przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy, wycieczki, rekreacja. Podczas rekolekcji odkrywamy Pana Boga w sakramentach, drugim człowieku i pięknie stworzonego świata. RAM prowadzi rekolekcje dla:

  młodzieży: Iº, IIº, IIIº i IVº RAM (wakacyjne),
  dziewczynek: Iº i IIº Dziewczynki Maryi (wakacyjne),
  chłopców: Iº i IIº – Mały Apostoł (wakacyjne),
  kandydatów do bierzmowania,
  maturzystów,
  specjalistyczne.

IV. DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA W ARCHIDIECEZJI I POZA NIĄ:

współpraca ze stowarzyszeniami i ruchami (m.in.: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Ruch Światło–Życie, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Łańcuch Apostolskiej Miłości, Odnowa w Duchu Świętym, wszelkie duszpasterstwa specjalistyczne),

♦ współpraca z instytucjami (np.: Wyższe Seminarium Duchowne, Urzędy Miast i Gmin, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Archidiecezjalne Radio „FARA”, prasa, środki masowego przekazu),

podejmowanie dzieł apostolskich (np.: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Krucjata Czystości, „Bieszczady dla Jezusa”, Archidiecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej, Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię, Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Karmelitańskie Spotkanie Młodych w Czernej, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną, Marsze pod hasłem: „STOP Laicyzacji”, Archidiecezjalna Diakonia Muzyczna, Spotkanie Młodych w Lednicy, Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych na Kalwarię Pacławską),

specjalistyczna działalność diakonii RAM (Diakonia Formacji, Diakonia Ewangelizacji, Diakonia Mediów, Diakonia Gospodarcza, Diakonia Misji, Diakonia Rekreacji i Rozrywki).

NASZA MISJA:

Misja Ruchu Apostolstwa Młodzieży

CNOTY CZŁONKA RAM:

Cnoty członka RAM