Dekalog animatora RAM

1. Animator RAM jest człowiekiem modlitwy, zakochanym w Chrystusie i Niepokalanej. Swoją postawą nie przesłania Pana Boga, w modlitwie pamięta o intencjach Kościoła oraz parafii i grupy, w której posługuje.

2. Jest wierny apostolstwu – charyzmatowi Stowarzyszenia, jest autentycznym świadkiem głoszonych prawd wiary. Swoją osobą, zachowaniem, słowem i przykładem pokazuje styl nowego, dojrzałego człowieka i chrześcijanina.

3. Bierze czynny udział w życiu Kościoła i Ruchu Apostolstwa Młodzieży, zwłaszcza w swojej parafii i Archidiecezji.

4. Jest dyspozycyjnym narzędziem w rękach Bożych do wykonywania Jego dzieł. Kieruje się miłością bliźniego, jest radosny, pamięta o swoich obowiązkach i konieczności dawania świadectwa.

5. Jest w nim chęć ciągłego uczenia się, formowania, pogłębiania swojego życia duchowego. Stale troszczy się o pogłębione przeżywanie Mszy św., Słowa Bożego, liturgii, wspólnoty.

6. Posługuje podczas różnych rekolekcji (zwłaszcza wakacyjnych) dobrze przygotowany, prezentuję odpowiednią i godną postawę i własną twórczość, ma odpowiedni strój na czas rekolekcji, umiejętnie tworzy wspólnotę rekolekcyjną.

7. Podczas rekolekcji trzyma się programu, ale jednocześnie jest elastyczny. Przebywa zawsze z grupą, za którą czuje się odpowiedzialnym. W grupie i na spotkaniach animator szczerze dzieli się swoją drogą wiary. Rozmawia z każdym uczestnikiem swej grupy (i nie tylko), ale nie zmusza do „zeznań”, umie słuchać. Jest gotowy do bezinteresownej służby, umie przyznawać się do błędów, słabości.

8. Podczas wszystkich zajęć jest aktywny, pracowity, wypełnia dyżury i troszczy się o wszystko, co służy doświadczeniu Pana Boga.

9. Problemy rozwiązuje spokojnie wraz w z prowadzącym rekolekcje, nie ma „tajemnic” przed nim; poszukuje najlepszych sposobów przekazu Ewangelii uczestnikom, modli się za nich i pomaga im w przeżywaniu rekolekcji.

10. W ciągu wakacji posługuje zasadniczo na jednym turnusie, podejmując się kolejnego zadania, musi mieć świadomość swojego zmęczenia.