Historia RAM-u

Jan Paweł II - dlaczego święty | Niedziela.plRuch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego II. Ukształtował się on w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1972 – 1979. Ruch jest otwarty na szerokie kręgi młodzieży szkolnej i pracującej oraz na grupy elitarne. Jest wspólnotą katolików świeckich, przygotowującą do apostolstwa oraz dającą im oparcie w podjętych działaniach. Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku, który pełnił funkcje Diecezjalnego Duszpasterza i Moderatora Ruchu. W tym czasie powstawało roczne Studium Animatora w Jarosławiu (diecezjalny Dom Rekolekcyjny u Sióstr Niepokalanek), które nabrało zorganizowanej formuły w 1997 roku. Studium (początkowo zwane „kurs”) przygotowywało młodzież do posługi animatora w pracy w grupach parafialnych i w czasie tygodniowych rekolekcji formacyjnych podczas wakacji. Po przejęciu Domu Rekolekcyjnego przez Siostry Niepokalanki Studium odbywało się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu (1994 – 1996) a następnie zostało przeniesione do Przemyśla do Domu Rekolekcyjnego przy kościele Świętej Trójcy (1996-2014). Od 2014 roku formacja kandydatów na animatorów odbywa się w Przemyślu w Centrum Formacji „Collegium Marianum”. W 1994 roku moderatorem Ruchu został mianowany ks. Jan Mazurek. W okresie działalności Ruchu prowadzono szereg inicjatyw w Archidiecezji (pielgrzymki, konkursy, spotkania, zjazdy formacyjne, czuwania modlitewne…), prowadzono pracę formacyjną w parafiach oraz tygodniowe rekolekcje formacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się one m.in. w Ustrzykach Górnych, Dąbrówce k. Ulanowa (obecnie diecezja sandomierska), w Ustrzykach Dolnych, Julinie, Myczkowie n. Soliną, Jarosławiu, Giedlarowej i w Kolonii Polskiej. Staraniem Ruchu powstał Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych, który wg statutu jest przeznaczony głównie dla młodzieży z RAM-u. Staraniem Ruchu wykończono również dom parafialny „BARKA” w Myczkowie, który był użytkowany przez RAM w latach 1991-2007 oraz dom „ARKA” w Kolonii Polskiej użytkowany przez RAM w latach 1996-2005. Obecnie RAM korzysta z Domu w Ustrzykach Górnych i Domu Rekolekcyjnego „NADZIEJA” w Wybrzeżu k. Dubiecka. Przez 15 lat Ruch współpracował ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, siostry Jadwiga Majewska, Ewa Potoczna i Jana Szpiech pełniły rolę moderatorek, w latach 1999-2003 moderatorką RAMu była p. Teresa Lorenz. 4 grudnia 2003 roku Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej został podniesiony do rangi Stowarzyszenia. Moderatorem Stowarzyszenia został ks. Jan Mazurek, a zastępcą moderatora ks. Mariusz Ryba. W roku 2010 w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Kongres RAM, na którym wybrano władze stowarzyszenia. Moderatorem generalnym został ks. Paweł Kubani z Krakowa, zastępcą ks. Jan Mazurek z Przemyśla. Warto wspomnieć, że już w 1988 roku powstał Łańcuch Apostolskiej Miłości, czyli Ruch osób starszych, chorych i cierpiących, który modlitwą i cierpieniem wspiera kapłanów i młodzież RAM. W roku 2011 odbył się I Archidiecezjalny Kongres RAM Archidiecezji Przemyskiej. Szczególną radością dla RAMu była beatyfikacja założyciela Ruchu Papieża Jana Pawła II 1 maja 2011 roku oraz kanonizacja 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. W 2012 roku zastępcą moderatora RAM został ks. Krzysztof Żyła. Od 6 stycznia 2022 roku diecezjalnym moderatorem RAM jest ks. Krzysztof Żyła. 24 stycznia 2022 roku, zastępcą moderatora RAM został ks. Damian Matusz.  Ruch Apostolstwa Młodzieży jako stowarzyszenie papieskie jest szczególnym żywym pomnikiem Jana Pawła II  i Jego żywym Testamentem.

znaki