Historia RAM-u

Jan Paweł II - dlaczego święty | Niedziela.plRuch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego II. Ukształtował się on w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1972 – 1979. Ruch jest otwarty na szerokie kręgi młodzieży szkolnej i pracującej oraz na grupy elitarne. Jest wspólnotą katolików świeckich, przygotowującą do apostolstwa oraz dającą im oparcie w podjętych działaniach. Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku, który pełnił funkcje Diecezjalnego Duszpasterza i Moderatora Ruchu. W tym czasie powstawało roczne Studium Animatora w Jarosławiu (diecezjalny Dom Rekolekcyjny u Sióstr Niepokalanek), które nabrało zorganizowanej formuły w 1997 roku. Studium (początkowo zwane „kurs”) przygotowywało młodzież do posługi animatora w pracy w grupach parafialnych i w czasie tygodniowych rekolekcji formacyjnych podczas wakacji. Po przejęciu Domu Rekolekcyjnego przez Siostry Niepokalanki Studium odbywało się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu (1994 – 1996) a następnie zostało przeniesione do Przemyśla do Domu Rekolekcyjnego przy kościele Świętej Trójcy (1996-2014). Od 2014 roku formacja kandydatów na animatorów odbywa się w Przemyślu w Centrum Formacji „Collegium Marianum”. W 1994 roku moderatorem Ruchu został mianowany ks. Jan Mazurek. W okresie działalności Ruchu prowadzono szereg inicjatyw w Archidiecezji (pielgrzymki, konkursy, spotkania, zjazdy formacyjne, czuwania modlitewne…), prowadzono pracę formacyjną w parafiach oraz tygodniowe rekolekcje formacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się one m.in. w Ustrzykach Górnych, Dąbrówce k. Ulanowa (obecnie diecezja sandomierska), w Ustrzykach Dolnych, Julinie, Myczkowie n. Soliną, Jarosławiu, Giedlarowej i w Kolonii Polskiej. Staraniem Ruchu powstał Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych, który wg statutu jest przeznaczony głównie dla młodzieży z RAM-u. Staraniem Ruchu wykończono również dom parafialny „BARKA” w Myczkowie, który był użytkowany przez RAM w latach 1991-2007 oraz dom „ARKA” w Kolonii Polskiej użytkowany przez RAM w latach 1996-2005. Obecnie RAM korzysta z Domu w Ustrzykach Górnych i Domu Rekolekcyjnego „NADZIEJA” w Wybrzeżu k. Dubiecka. Przez 15 lat Ruch współpracował ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, siostry Jadwiga Majewska, Ewa Potoczna i Jana Szpiech pełniły rolę moderatorek, w latach 1999-2003 moderatorką RAMu była p. Teresa Lorenz. 4 grudnia 2003 roku Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej został podniesiony do rangi Stowarzyszenia. Moderatorem Stowarzyszenia został ks. Jan Mazurek, a zastępcą moderatora ks. Mariusz Ryba. W roku 2010 w Krakowie odbył się I Ogólnopolski Kongres RAM, na którym wybrano władze stowarzyszenia. Moderatorem generalnym został ks. Paweł Kubani z Krakowa, zastępcą ks. Jan Mazurek z Przemyśla. Warto wspomnieć, że już w 1988 roku powstał Łańcuch Apostolskiej Miłości, czyli Ruch osób starszych, chorych i cierpiących, który modlitwą i cierpieniem wspiera kapłanów i młodzież RAM. W roku 2011 odbył się I Archidiecezjalny Kongres RAM Archidiecezji Przemyskiej. Szczególną radością dla RAMu była beatyfikacja założyciela Ruchu Papieża Jana Pawła II 1 maja 2011 roku oraz kanonizacja 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie. W 2012 roku zastępcą moderatora RAM został ks. Krzysztof Żyła. W roku 2015 odbył się II Krajowy Kongres RAM w Krakowie. Od 6 stycznia 2022 roku diecezjalnym moderatorem RAM AP jest ks. Krzysztof Żyła. 24 stycznia 2022 roku, zastępcą moderatora RAM został ks. Damian Matusz.  W roku 2022 odbył się w Rzeszowie III Kongres Wspólnot RAM w Polsce. W dowód uznania za długoletnią posługę moderatorską III Kongres Wspólnot RAM nadał tytuł Honorowego Moderatora RAM w Polsce: ks. kan. Pawłowi Kubaniemu oraz ks. prał. Janowi Mazurkowi. Wybrano Przewodniczącego Wspólnot RAM w Polsce na lata 2022-2027 księdza Krzysztofa Żyłę – Moderatora RAM Archidiecezji Przemyskiej.  Ruch Apostolstwa Młodzieży jako stowarzyszenie papieskie jest szczególnym żywym pomnikiem Jana Pawła II  i Jego żywym Testamentem.

znaki