Życzenia Wielkanocne Moderatorów RAM

Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychpowstać,
Z Panem Bogiem królować.
Alleluja!

Drogim Księżom, Moderatorom świeckim, Animatorom, członkom RAM i sympatykom, pragniemy przekazać serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Chrystus Zmartwychwstały  ukazuje współczesnemu człowiekowi prawdę o życiu wiecznym. Otaczający nas świat, wiążące się z nim problemy i trudności są niczym wobec zwycięstwa jakie odniósł Jezus nad śmiercią, piekłem i szatanem. Zachęca także i nas abyśmy za Jego przykładem i umocnieni Jego łaską pokonywali siebie, nasze słabości, a także walczyli z prawdziwym wrogiem jakim jest zły duch, pragnący naszego potępienia. Niech Wielkanocna radość wlewa się w wasze serca. Niech radość będzie drogą do pełni szczęścia z uzyskanego zbawienia i perspektywy wiecznego życia. Niech szczęście stanie się natchnieniem do piękniejszego życia i dzielenia się nim z każdym napotkanym człowiekiem.
Prawdziwie Bożych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Życzą Moderatorzy RAM AP
Ks. Krzysztof Żyła
Ks. Damian Matusz