INFORMACJE DLA ANIMATORÓW podczas SMAP w SANOKU 14-16.04.2023 r.

Dziękujemy wszystkim pełniącym funkcję animatora podczas tegorocznego SMAP w Sanoku. Prosimy zapoznać się z listą animatorów – przydział do poszczególnych kościołów stacyjnych:

Kilka informacji technicznych:

  1. Animatorzy nie zapisują się w swoich parafiach – jedynie informują duszpasterzy o wyjeździe do Sanoka. Niepełnoletni animatorzy wyjeżdżając korzystają z Karty Uczestnika (do pobrania tutaj) jak każdy obecny na spotkaniu, którą przekazuje duszpasterzowi lub pełnoletniej osobie z którą przyjechał/jest pod opieką.
  2. Po przybyciu do Sanoka otrzymają przydział do swojej grupy dzielenia i nocleg – wg wskazań recepcji danego kościoła stacyjnego.
  3. Animator na spotkania przynosi własną świecę (najlepiej Caritas) oraz Pismo święte i inne rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia spotkania.
  4. Podczas spotkań sprawdza obecność – listy obecności dostarcza księdzu odpowiedzialnemu za kościół stacyjny. Robi też zdjęcie obecności i zachowuje w swoim archiwum zdjęć.
  5. Animator przygotowuje się już duchowo (spowiedź, modlitwa) i posługuje w stanie łaski uświęcającej.
  6. Animatorzy, z racji bardzo ważnej posługi, są współorganizatorami Spotkania Młodych – stąd oczekujemy od nich pomocy i wsparcia we wszystkich działaniach formacyjnych i organizacyjnych.
  7. W razie nadzwyczajnej sytuacji (choroba), kiedy okazuje się, że nie może przybyć na spotkanie, sam powiadamia księdza odpowiedzialnego za kościół stacyjny o zaistniałej sytuacji. Numery telefonów będą dostępne na stronie młodzieżowej.

Szczegółowe informacje o SMAPie 2023 w Sanoku można znaleźć na stronie: Młodzież Archidiecezji Przemyskiej.