Relacja z III Kongresu Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Polsce pt. „Tożsamość i przyszłość”.

W dniach 11-13 listopada 2022 roku w Rzeszowie odbył się III Kongres Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży, pod hasłem „Tożsamość i przyszłość”. W programie znalazła się wspólna modlitwa i spotkanie z księdzem biskupem Grzegorzem Suchodolskim – przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży w Polsce, a także z księdzem biskupem Janem Wątrobą – Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas również księża od lat zaangażowani w RAM: ksiądz Paweł Kubani – przez wiele lat pełniący funkcję Moderatora RAM Archidiecezji Krakowskiej i Generalnego Moderatora RAM, oraz ksiądz Jan Mazurek – przez wiele lat pełniący funkcję Moderatora RAM Archidiecezji Przemyskiej, obecnie Honorowy Moderator RAM AP. W domu rekolekcyjnym Tabor w Rzeszowie zgromadziły się delegacje młodzieży z Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami: księdzem Marcinem Rozmusem – Moderatorem RAM Archidiecezji Krakowskiej i jego zastępcą księdzem Dariuszem Biernatem; księdzem Przemysławem Jamro – Moderatorem RAM Diecezji Rzeszowskiej; księdzem Krzysztofem Żyłą – Moderatorem RAM Archidiecezji Przemyskiej i jego zastępcą księdzem Damianem Matuszem oraz towarzyszącymi księżmi z diecezji rzeszowskiej.

Pierwszy dzień Kongresu był poświęcony na wspólną integrację. Ksiądz Przemysław Jamro oprowadził delegacje m. in. po rzeszowskim rynku, podziemiach i Bazylice Wniebowzięcia NMP. Oprócz celebracji Eucharystii wspólnie adorowaliśmy Pana Jezusa oraz spędziliśmy czas na pogodnym wieczorku zapoznawczym.

Drugi dzień Kongresu składał się z konferencji prowadzonych przez księdza doktora Krzysztofa Wilczkiewicza oraz pracy w grupach na temat tożsamości RAMu.  Grupy składające się z delegatów różnych diecezji były przestrzenią dzielenia się doświadczeniem i przemyśleniami. Młodzież pracowała w grupach na zasadzie „pokorni w słuchaniu i odważni w mówieniu”, bez konfrontowania się, ale mówienia o problemie. Młodzi mieli na celu rozeznawać to, jak Bóg działa w RAMie; co łączy wszystkich członków RAMu; w czym przejawia się poczucie wspólnoty w RAMie; o jakie zasady chcielibyśmy się oprzeć w ramach działania RAMu. Punktem wyjścia była medytacja nad fragmentem z Łk 8, 40-56 mówiącym o kobiecie cierpiącej na krwotok i córce Jaira. Panel przedpołudniowy został zakończony podsumowaniem pracy w grupach i zachętą prowadzącego, abyśmy tożsamości RAMu szukali w elementach, które powtarzały się w wypowiedziach grup. Do tych elementów należą m. in.: otwartość (nikogo nie skreślamy – każdy z młodych może wejść do RAMu), zaangażowanie (duch apostolski) i szacunek dla duszpasterzy. Po obiedniej przerwie zasiedliśmy do drugiej części warsztatów dotyczącej przyszłości RAMu. Również i w tym temacie prowadził nas powyższy fragment Słowa Bożego, abyśmy utożsamiając się z Jairem potrafili dostrzec, co osłabia naszą nadzieję w rozwoju RAMu, jakie dostrzegamy mocne i słabe strony naszych wspólnot. W podsumowaniu pojawiły się te same dla wszystkich wspólnot mocne i słabe strony, a także te charakterystyczne dla każdej z diecezji. Ksiądz prowadzący warsztaty zachęcił każde z delegacji, aby po pewnym czasie spróbowały poszukać recept na ujawnione trudności. Charakterystyczną mocną cechą Wspólnot RAMu, zauważalną w wypowiedziach większości grup, o którą warto się troszczyć jest dawanie młodym możliwości odnalezienia siebie, bycie autentycznym, ożywienia relacji z Bogiem, wspólnego umacniania się w wierze, oraz zdolność „zarażania” innych Bogiem i  nie wstydzenie się wiary. Dzień zakończył się RAMowym Miniturniejem Siatkówki, podczas którego na podium stanęły wszystkie delegacje. 

Dzień trzeci Kongresu był przeżywany w modlitwie i na ogólnym podsumowaniu. Przeżyliśmy uroczystą Jutrznię, Eucharystię i rozważanie Słowa Bożego nad przypowieścią o zasiewie (Mt 13,1-23, Mk 4,1-20, Łk 8,4-15) prowadzoną przez księdza doktora habilitowanego Adama Kubisia. Zachęceni, aby w trudzie apostolskiej działalności stawać się hojnymi siewcami Słowa Bożego przyjęliśmy Boże błogosławieństwo.

Wyjechaliśmy z postanowieniem spotkania się na podsumowanie Kongresu 3 grudnia 2022 roku w Rzeszowie. Postanowiliśmy również spotkać się na kolejnym Kongresie, który odbędzie się w Przemyślu w 2027 roku.

Ks. Krzysztof Żyła

GALERIA 

AUDYCJA W RADIU FARA