III Kongres Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Polsce pt. „Tożsamość i przyszłość”