Szkolenie kadr przed rekolekcjami i Zebranie Diakonii RAM

Bardzo dziękujemy za podjęcie turnusów „Wakacje z Bogiem” w lipcu i sierpniu tego roku. Aby dobrze się zorganizować zapraszamy wszystkich księży, kleryków, moderatorów i animatorów na odprawę w dniu 18 czerwca 2022 r. do Collegium Marianum (Przemyśl, ul. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara 4). Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10:00 spotkaniem ogólnym następnie rozejdziemy się i odbędą się spotkania grupowe w poszczególnych kadrach (kapłani, moderatorzy świeccy, klerycy, animatorzy grup, muzyczni…). Spotkania zakończą o godz. 13:00.

W tym samym dniu – 18 czerwca 2022 r. – o godz. 14:00 w Collegium Marianum (Przemyśl, ul. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara 4) odbędzie się Zebranie Diakonii RAM. Serdecznie zapraszamy wszystkich księży, moderatorów świeckich i animatorów RAM.

W nadziei spotkania.