Egzamin na Animatora Muzycznego RAM 2022

Egzamin na Animatora Muzycznego RAM odbędzie się:
4 czerwca, godz. 14:00 w Przemyślu
(Parafia Kazanów – salka nad zakrystią). W egzaminie mogą wziąć udział wszyscy, którzy uczestniczyli w Warsztatach Muzycznych, jak również ci, którzy nie uczestniczyli a chcieliby zdobyć dyplom Animatora Muzycznego. Warunkiem jest opanowanie odpowiednich umiejętności teoretycznych i praktycznych, które podajemy poniżej.

Szczegółowych informacji udziela mod. Joanna Biedroń na messengerze i mailowo: joanna.biedron.a@gmail.com

PYTANIA EGZAMINACYJNE

SKAN 1

SKAN 2