WAKACJE Z BOGIEM 2022

„Wakacje z Bogiem 2022”
Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Rekolekcje wakacyjne to czas przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Zachęcamy dzieci i młodzież (od wieku 8 lat aż po młodzież dorosłą) do zapisów na „Wakacje z Bogiem” Ruchu Apostolstwa Młodzieży.
Koszt rekolekcji 550 zł. – cena obejmuje nocleg, wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry animatorskiej oraz program wypoczynkowo-rekreacyjny.
Zapisy na rekolekcje wakacyjne Ruchu Apostolstwa Młodzieży rozpoczynają się od 4 maja 2022 r. – kliknij w wybrany turnus w tabelce!

Numer
turnusu
Termin
rekolekcji
Ustrzyki GórneWybrzeże k. DubieckaRajskie
126.06. – 03.07. I° RAM I° Dziewczynki Maryi

I° Mały Apostoł
-
203.07. – 10.07. II° RAM III° RAM I° RAM
310.07. –17.07. I° RAM II° Dziewczynki Maryi

II° Mały Apostoł
II° RAM
417.07. – 24.07. II° RAM I° RAM Rymanów Zdrój
524.07. – 31.07. III° RAM I° Dziewczynki Maryi II° Mały Apostoł
631.07. – 07.08. II° RAM I° RAM II° Dziewczynki Maryi
707.08. – 14.08 I° RAM II° RAM-
814.08. – 21.08. II° RAM--
921.08. – 28.08. III°RAM

IV° RAM

--

Ważne informacje:

Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat (po 6. klasie szkoły podstawowej). 
Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi, oraz kandydaci na animatorów.
Rekolekcje I° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 8-10 lat.
Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11-12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8-10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11-12 lat.

Prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2022 roku do wyczerpania miejsc:
➡️ Poprzez formularz dostępny w powyższej tabelce rekolekcyjnej (prosimy kliknąć w wybrany turnus)
➡️Telefonicznie w godzinach pracy Biura RAM:
🔸 Tel.: 536 318 933.

➡️ W biurze RAM (Przemyśl, ul. Fredry 5/7). Wt.-Czw.: godz. 1400 – 1700, Sb.: godz. 1000 – 1300

W zgłoszeniu podajemy:
✅ Imię i nazwisko uczestnika
✅ Numer i termin turnusu
✅ Datę urodzenia
✅ Adres zamieszkania 
 Numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego
 E-mail rodzica/opiekuna prawnego

2. Do 7 dni od zgłoszenia na rekolekcje wpłacamy zadatek 200 zł, a pozostałą kwotę należy należy wpłacić ostatecznie do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji. Wpłat dokonywać można w Biurze RAM lub na konto bankowe RAM:
🔸 Ruch Apostolstwa Młodzieży, nr konta: 34 1600 1462 1869 0469 1000 0001.
🔸 W tytule przelewu podajemy imię i nazwisko uczestnika, datę turnusu, stopień i miejsce, np. (Jan Kowalski, 12-19 lipca, III RAM, Ustrzyki).
🔸 W przypadku braku wpłaty zadatku  do 7 dni, zgłoszenie zostanie anulowane.

3. Biuro RAM po otrzymaniu zadatku na konto bankowe do 7 dni prześle Państwu kartę uczestnika na podany w przez Państwa adres mailowy. Kartę uczestnika należy wydrukować i wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać PESEL uczestnika rekolekcji, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

4. Kartę uczestnika przywozimy na rekolekcje i składamy na recepcji w godz. 14:00-17:00.

5. Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie. Liczba miejsc ograniczona! 

Moderatorzy RAM: ks. Krzysztof Żyła, ks. Damian Matusz