INFORMACJE DLA ANIMATORÓW podczas SMAP w JAROSŁAWIU 23.04.2022 r.

Dziękujemy wszystkim pełniącym funkcję animatora podczas tegorocznego SMAP w Jarosławiu. Prosimy zapoznać się z listą animatorów – przydział do poszczególnych kościołów stacyjnych:

Przypominamy o wskazówkach dla animatorów udostępnionych na stronie Duszpasterstwa Młodzieży AP https://mlodziez.przemyska.pl/smap/2022-jaroslaw/animatorzy-na-smapie/

  1. Animator zgłasza się w recepcji kościoła stacyjnego (8:00-9:00). Przed wyjazdem uiszcza opłatę – 10 zł na konto podane na stronie mlodziez.przemyska.pl 48102042740000120200251777 w tytule wpisuje SMAP2022/animator/Imię i nazwisko
  2. Animator pobiera na recepcji listę swojej przydzielonej grupy.
  3. Animator na spotkania przynosi własną świecę (najlepiej Caritas) oraz Pismo święte i przygotowane materiały pomocnicze wg konspektu.
  4. Animator przygotowuje się już duchowo (spowiedź, modlitwa) i posługuje w stanie łaski uświęcającej.
  5. Animatorzy, z racji bardzo ważnej posługi, są współorganizatorami Spotkania Młodych – stąd oczekujemy od nich pomocy i wsparcia we wszystkich działaniach formacyjnych i organizacyjnych.

Równocześnie udostępniamy konspekt na niedzielne spotkania SMAP w parafiach:
2.-Konspekt-SMAP-na-niedzielę-24.04.2022

Moderatorzy RAM