„Oto wielka Tajemnica wiary”! – nowy Apostolos

„Oto wielka Tajemnica wiary” – słowa aklamacji po przeistoczeniu, które słyszmy w czasie Eucharystii – oddają, czym jest Najświętsza Ofiara – Tajemnicą, którą nieustannie musimy sobie przybliżać. Znamienny staje się także rok duszpasterski w którym aktualnie się znajdujemy a którego hasło brzmi: „Wielka tajemnica wiary”, przez co Kościół wskazuje wszystkim wiernym, abyśmy pochylili się nad niezwykłą rzeczywistością przebywania Boga pośród swojego ludu pod postaciami chleba i wina.

Niezwykle przejmujący staje się obecny czas, kiedy sam Bóg niejako głosi całemu światu prawdziwe rekolekcje. Przeżywamy rok poświęcony Eucharystii w czasie, w którym z powodu epidemii kościoły zostały zamknięte, udział we Mszy świętej dla wiernych znacznie ograniczony. Czyż to nie z jednej strony zwrócenie uwagi, aby zastanowić się, czym tak naprawdę jest dla mnie Eucharystia, kiedy zostałem jej pozbawiony? Czy odczuwam tęsknotę i głód Boga? A z drugiej strony sprawdzian mojej wiary polegający na tym, czy moja wiara w realną obecność Jezusa w Eucharystii jest na tyle mocna, że po zniesieniu obostrzeń wyjdę z domu i przyjdę do Chrystusa, aby już fizycznie, nie wirtualnie przez Internet czy TV, uczestniczyć w Najświętszej Ofierze?

Kiedy Jezus wygłosił swoją naukę na temat Eucharystii i konieczności karmienia się Jego Ciałem i Krwią, „odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło” (J 6,66). Aktualne staje się pytanie Jezusa skierowane do Apostołów, a dzisiaj do nas: „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6,67). Obyśmy odpowiedzieli za św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68-69).

Z tej racji najnowszy numer „Apostolosa” został poświęcony „Cudowi nad cudami”, czyli Eucharystii, po to, aby na nowo odkrywać wielki dar, jaki Bóg zostawił swojemu ludowi. Niech lektura niniejszego numeru pozwoli na nowo rozpalić w nas wiarę w realną obecność Jezusa w Tajemnicy Eucharystii i wzmocni głód Boga skutkujący częstszym karmieniem się Ciałem i Krwią Chrystusa w Komunii świętej.

Apostolos w wersji papierowej dostępny jest na wszystkich turnusach rekolekcyjnych w czasie „Wakacji z Bogiem” oraz w biurze RAM.

Zachęcam do lektury!

ks. Dawid Kowalczyk

Apostolos nr 64-2020 oto wielka Tajemnica wiary

Archiwalne numery