Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia – życzenia Moderatorów RAM

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki
i leżące w żłobie” (Łk 2,10b-12) 

Drodzy Moderatorzy, Animatorzy, Sympatycy i Przyjaciele Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej! 

Uroczystość Bożego Narodzenia większości Nam kojarzy się z rodzinnym klimatem, wigilią, opłatkiem, obficie zastawionym stołem, kolędowaniem, pasterką, Maryją i Józefem z Dzieciątkiem Jezus w betlejemskiej szopce. 

Święta to czas przerwy w nauce i w pracy. To możliwość odpoczynku oraz okazja do osobistej modlitwy przy Bożej Dziecinie, mając spojrzenie utkwione w stronę Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ten szczególny czas, dla osoby wierzącej, jest okazją do pogłębionej rozmowy z Panem Jezusem na temat swojego życia – do wyrażenia wdzięczności, wzruszenia, przeproszenia oraz wypowiedzenia swoich nadziei, marzeń
i pragnień na przyszłość. 

Ostatnie lata pokazały, że Nasze życie jest niepewne jutra, wiele sytuacji dziejących się na świecie i wokoło Nas może zaskakiwać.Młodzieńcze, czy też dorosłe życie każdego z Nas też niesie ze sobą wiele nieoczekiwanych osobistych przeżyć. Każdy dźwiga swoje troski, niepokoje i starania. 

Dobrze jest usłyszeć słowa anioła Pańskiego wypowiedziane do pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką”. 

W tym świętym czasie Bożego Narodzenia życzymy każdemu z Was pokoju serca, aby wszelkie troski
i przeciwności nie odebrały nadziei. Życzymy również radości, płynącej z żywego doświadczenia Bożej Miłości. Niech osobiste i pełne wiary spotkanie ze Zbawicielem budzi entuzjazm dzielenia się Dobrą Nowiną.
Anioł (gr. Angelos – wysłannik) zwiastował pasterzom Dobrą Nowinę. Na krzyżu animatorskim RAM widnieje napis z gr. Apostolos – wysłannik. Życzymy Wam abyście byli wytrwałymi wysłannikami i świadkami Dobrej Nowiny o Bożej Miłości. 

Życzą:
Moderator RAM Ks. Krzysztof Żyła,
Zastępca Modertora RAM Ks. Damian Matusz