Dzień Wspólnoty RAM Diecezji Rzeszowskiej oraz Podsumowanie III Kongresu Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Polsce

Dnia 3 grudnia 2022 roku w domu rekolekcyjny Tabor w Rzeszowie odbył się Dzień Wspólnoty RAM Diecezji Rzeszowskiej. Obchody rozpoczęły się od Uroczystej Eucharystii o godz. 12:00 pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Edwarda Białogłowskiego, który udzielił błogosławieństwa 10 nowym animatorom, poświęcił krzyże i wręczył Liturgię Godzin. Na zakończeniu Mszy Świętej ksiądz biskup wręczył tablice okolicznościowe księdzu prał. Janowi Mazurkowi z tytułem Moderatora Honorowego RAM w Polsce. Podobną tablicę przekazano księdzu kan. Pawłowi Kubaniemu. Kolejnym punktem programu była Agapa. Następnie o godzinie 14:30 Podsumowanie III Kongresu.

 

Postanowienia

III Kongresu Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Polsce

Rzeszów – Diecezjalny Dom Rekolekcyjny Tabor

11-13.11.2022r.

1. Podsumowano realizację postanowień z poprzedniego II Kongresu
Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży (20-22.11. 2015 r.).
2. Podjęto decyzję, że w dowód uznania za długoletnią posługę
moderatorską III Kongres Wspólnot RAM nada tytuł Honorowego
Moderatora RAM w Polsce: ks. kan. Pawłowi Kubaniemu
oraz ks. prał. Janowi Mazurkowi.
3. W nawiązaniu do postanowień I i II Kongresu RAM powołujących
Moderatora Generalnego, postanowiono, że decyzje dotyczące
wszystkich wspólnot podejmowane będą kolegialnie przez księży
moderatorów diecezjalnych, którym przewodniczyć będzie wybrany
w czasie Kongresu Przewodniczący.
4. Ustalono, że do zadań Przewodniczącego Wspólnot RAM w Polsce
należy:
– reprezentowanie Diecezjalnych Wspólnot RAM,
– zwołanie i zorganizowanie kolejnego Kongresu,
– zwoływanie corocznej Międzydiecezjalnej Rady RAM.
5. Wybrano na Przewodniczącego Wspólnot RAM na lata 2022-2027
ks. Krzysztofa Żyłę – Moderatora RAM Archidiecezji Przemyskiej.
6. Podtrzymano uchwałę II Kongresu co do zwoływaniu Kongresu co
pięć lat. Postanowiono, że kolejny kongres odbędzie się w 2027 roku
w Przemyślu.

7. Podtrzymano zasadę, że do 6 miesięcy po kongresie Wspólnot RAM
każda diecezja zorganizuje kongres diecezjalny.
8. Postanowiono, że Międzydiecezjalna Rada RAM, w skład której
wchodzą pięcio osobowe zespoły z każdej diecezji, spotykać się będą
co roku. Najbliższe spotkanie wyznaczono na 18.11.2023 w
Przemyślu.
9. Podtrzymano postanowienie o ciągłym wzmacnianiu współpracy
pomiędzy poszczególnymi diecezjami (Internet, promowanie
własnych inicjatyw – rekolekcji, wymiana animatorów, korzystanie z
domów rekolekcyjnych, materiały formacyjne).
10. Postanowiono, że kwestią zabezpieczenia prawnego ogólnego
symbolu RAM zajmie się najbliższa Międzydiecezjalna Rada RAM.