S. Rachela Miesiąc złożyła śluby zakonne

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia 2021 r.) swoje pierwsze śluby zakonne złożyła animatorka RAM – Klaudia Miesiąc (S. Rachela). Siostra Rachela należy do Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – siostry Prezentki. Siostrze Racheli życzymy Bożego Błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej w wybranej przez siebie drodze powołania oraz w służbie Panu.

Pełna relacja ze złożenia ślubów: https://siostryprezentki.pl/pierwsze-sluby/