Nie żyje Pani Marzenna Straszewicz, Sługa Jezusa

14 sierpnia 2021 – w wieku 77 lat – zmarła Pani Marzenna Straszewicz, Sługa Jezusa.

Przez kilkanaście lat (od początku, do lat 90.) pracowała w Duszpasterstwie Krakowskim z założycielem RAM – ś.p. Ks. Prał. Antonim Sołtysikiem i p. Bolesławą Paradowską.  Była twórcą pierwszych programów formacyjnych RAM. Jako redaktor naczelna naszego „Listu do Przyjaciół” dbała o formację młodych ludzi.

Mimo wieku i choroby była cały czas żywo zainteresowana działaniami RAM. Odeszła w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Teraz przeżywa swoje wniebowzięcie, w co głęboko wierzymy. Prosimy o Waszą modlitwę w intencji Pani Marzenny.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.