Rekolekcje na katechezie

Drodzy katecheci i duszpasterze!  

Wchodzimy w czas Wielkiego Postu, który zawsze był czasem wzmożonych działań duszpasterskich poprzez organizowanie rekolekcji szkolnych i parafialnych z udziałem młodzieży.

Dla wielu młodych odbiorców tych wydarzeń, był to czas refleksji nad życiem  i czas  ożywienia swojej wiary.  Często działo się to  dzięki mocy Słowa Bożego  i towarzyszącym Jemu  świadectwom młodych. Dla animatorów i osób bliżej związanych z Kościołem była to okazja doświadczenia radości z dzielenia się wiarą. Dla wspólnot młodzieżowych i grup parafialnych była to okazja zdobywania nowych sympatyków.

Czas pandemii i związane z nią ograniczenia nie pozwalają, przynajmniej na ten moment,  na organizowanie powyższych inicjatyw w takiej formie, jak to było zawsze: za żywo, przy dużej masie uczniów, przez kilka dni spotkań.

Czy mamy zrezygnować z owoców tego świętego czasu?

Nasza odpowiedź brzmi: NIE!  Chcemy zasiewać ziarno Słowa,  nawet jeśli mamy wrażenie, że siejemy na miejsce Skaliste (a takim zdaje się być m. in. prowadzona katecheza on-line).

Jako RAM proponujemy dwie formy działania:

  1. Rekolekcje na Katechezie.

To my chcemy dołączyć do waszych katechez i podzielić się swoim świadectwem wiary.  Grupą docelową mogą być uczniowie od 7 klasy Sz.P. wzwyż. Nasi świadkowie mogą dołączyć do jednej lub kilku lekcji w danych klasach.  Wystarczy, aby katecheta  skontaktował się z biurem RAM (536 318 933).  Następnie otrzyma kontakt z  przydzielonym mu zespołem animatorów, z którym umówi się co do konkretów i poda linki do swoich katechez online.

  1. Świadectwa Animatorów w Parafii

Zachęcamy do organizowania spotkań dla kandydatów do bierzmowania w parafialnych świątyniach.  Nasza młodzież jest gotowa przyjechać na takie spotkania i podzielić się świadectwem wiary.  Zachęcamy duszpasterzy do kontaktu z biurem RAMu (536 318 933).

P.S. W celu dobrej organizacji prosimy o zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem terminu realizacji wydarzenia.

Ks. Krzysztof Żyła
z-ca mod. RAM

Filmik promujący „Rekolekcje na Katechezie”