Brońmy Ojczyzny! Apel Moderatora Ks. Jana Mazurka

Brońmy Ojczyzny!

Statut Ruchu Apostolstwa młodzieży mówi: „RAM dąży do przygotowania religijnego i społecznego młodzieży, do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe z poszanowaniem historii, by przepajać je duchem Ewangelii (art. 9, pkt. c). Natomiast w hymnie RAM śpiewamy: „Chcemy służyć Kościołowi, światu Polsce, Narodowi”.

Z niepokojem zauważamy, że w naszej Ojczyźnie są ludzie, którzy chcą zniszczyć tożsamość narodową, rozbić rodziny, wprowadzić ludzi w przestrzeń materializmu, konsumpcjonizmu, hedonizmu. Bazują w dużej mierze na manipulacji, na wybranych faktach, które układa się pod pożądaną tezę. Podsycane konflikty skutkują chaosem na ulicach polskich miast.

Czy wiemy, że Światowy Zakon Szatana, który poparł antyrządowe protesty w Polsce, postanowił przyzwać wszystkie moce piekielne do walki z obozem władzy w Polsce. Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Zakonu, została odprawiona specjalna „czarna msza” za Polskę w intencji wsparcia sił, które protestują na ulicach naszych miast. Uczestniczyli w niej on-line sataniści z siedmiu krajów świata, by udzielić „wsparcia naszym przyjaciołom w Polsce, zarówno w społeczności satanistycznej, jak i LGBTQ +”. Jednocześnie Światowy Zakon Szatana uruchomił zbiórkę pieniężną na rzecz takich organizacji, jak Kampania Przeciw Homofobii, Lambda w Warszawie czy inne podmioty wspierające LGBT.

Kard. Stefan Wyszyński mówił: ,,Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła gdyż Kościół jest siłą tego narodu”. Mamy do czynienia z atakiem na naszą tożsamość narodową i państwową z używaniem młodzieży – nie do końca świadomej swojej aktywności, a pozostawionej w jakimś wymiarze samej sobie – do działań skierowanych przeciwko chrześcijaństwu, narodowi i państwu.

„Celem manifestacji jest obalenie Rządu i osadzenie u władzy tych, którzy doprowadzą w Polsce neomarksistowską rewolucję do końca. Przybiera ona postać walki z konstytucyjnym państwem polskim. Dzieje się to w czasie szalejącej epidemii i pociągnie za sobą setki i tysiące chorych i zmarłych. Manifestacje wciągające tylu młodych ludzi przeradzają się w happeningi, w zadymę i drakę. Młodzi podskakują, tańczą i wykrzykują hasła, wulgarne i plugawe, połączone z profanacją kościołów i miejsc pamięci. I wszystko dzieje się w chmurze Covid 19. I ktoś za to odpowiada?” (bp Hoser).

Członkowie RAM są patriotami. Współczesny patriotyzm to:
♦ poznawanie polskiej historii i kultury i pogłębianie wiedzy na jej temat, kultywowanie tradycji,
♦ poznawanie życiorysów i dokonań ważnych dla Polski postaci,
♦ uczestnictwo w obchodach świąt i rocznic ważnych dla kraju,
♦ troskę o zabytki kultury i miejsca pamięci,
♦ troskę o środowisko naturalne i dziedzictwo przyrodnicze swojego kraju,
♦ troskę o język ojczysty (m.in. posługiwanie się poprawną polszczyzną),
♦ angażowanie się w działalność społeczną i charytatywną,
♦ przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego,
♦ uczciwość, płacenie podatków w kraju i kupowanie polskich produktów,
♦ świadome uczestnictwo w wyborach i inną działalność obywatelską,
♦ dbanie o dobre imię swojego narodu i kraju zarówno wewnątrz, jak i poza granicami Polski,
♦ troskę o swój rozwój zawodowy i osobisty, by móc w przyszłości oferować swoje umiejętności innym członkom społeczeństwa.

Ks. Jan Mazurek – moderator RAM.