Nowi animatorzy muzyczni RAM

15 czerwca 2019 roku po zdanym egzaminie nowymi animatorami muzycznym RAM zostali:

  1. Gwóźdź Aleksandra
  2. Marszałek Beata
  3. Nowak Amelia
  4. Rogalińska Milena
  5. Sołek Małgorzata
  6. Świerzyńska Magdalena
  7. Teluk Katarzyna
  8. Wiatr Emilia

Gratulacje! Pamiętajcie, „kto śpiewa, podwójnie się modli”.  A gdy jeszcze gra…