Spotkania opłatkowe RAM

♦ 12 grudnia 2016 – LUBLIN. Msza św. o godz. 18. 00 w kościele OO. Karmelitów (ul. Świętoduska 14), po niej spotkanie opłatkowe w świetlicy KSM (ul. Krakowskie Przedmieście 1 – wejście od ul. Świetoduskiej).

♦ 16 grudnia  2016 – KRAKÓW: Msza św. o godz. 18. 00 w kościele pw. Świętego Krzyża (ul.Św. Krzyża 23), po niej spotkanie opłatkowe w salce RAM przy parafii (obok kościoła).

♦ 17 grudnia 2016 – RZESZÓW: Msza św. o godz. 17. 00 w dolnym kościele księży Saletynów (ul. Dąbrowskiego 71), po niej spotkanie opłatkowe w starym domu zakonnym (obok kościoła).

♦ 28 stycznia 2017 – Przemyśl: Msza św. o godz. 17. 00 w Collegium Marianum (ul. św. J.S. Pelczara 4), po niej montaż o Bożym Narodzeniu, życzenia, łamanie się opłatkiem i wieczerza.

Zapraszamy!