Zgłoszenie na studium 2020/2021

Studium Animatora RAM przygotowuje młodych ludzi do pracy z młodzieżą w grupach parafialnych i podczas różnych rekolekcji zwłaszcza wakacyjnych. Zajęcia na studium odbywają się raz w miesiącu w wyznaczone weekendy. Kandydaci na animatorów zdobywają podczas Studium Animatora wiedzę i umiejętności, które pozwalają im skuteczniej i przy pomocy ciekawych metod apostołować wśród swoich rówieśników. W ramach studium odbywają się zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Teologia duchowości
 • Teologia moralna
 • Biblistyka
 • Liturgika
 • Teologia rodziny
 • Katolicka Nauka Społeczna
 • Ewangelizacja
 • Pedagogika
 • Profilaktyka alkoholowa
 • Tańce integracyjne
 • Historia Kościoła
 • Kurs pedagogiki zabawy
 • Media
 • Misje
 • Warsztaty muzyczne (dla osób, które chcą posługiwać jako animatorzy muzyczni)

Studium trwa przez rok, podczas którego kandydaci na animatorów mają zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz uczestniczą w Kursie Nowe Życie z Bogiem i kursie Wspólnoty. Studium kończy egzamin z zakresu wiedzy zdobytej na zajęciach oraz tygodniowe praktyki na turnusach rekolekcji RAM. Po pomyślnie zdanych egzaminach, przebytych praktykach oraz otrzymaniu pozytywnej opinii z parafii i od Rady RAM, kandydaci na animatorów otrzymują błogosławieństwo, krzyż animatora RAM. Uroczyste błogosławienie animatorów RAM odbywa się podczas corocznego Dnia Wspólnoty (pierwsza sobota września).

Wzór podania na studium RAM

Kwestionariusz osobowy kandydata na Studium RAM

Aby zostać przyjętym na Studium Animatora należy:

1. Posiadać głęboką motywacje i chęć służenia w Kościele.
2. Przyjąć Sakrament Bierzmowania.
3. Złożyć dokumenty osobiście lub listownie na adres siedziby RAM: 37-700 Przemyśl, ul. Fredry 5/7.
♦ pozytywną opinię księdza proboszcza lub wikariusza,
♦ podanie na piśmie wg ustalonego wzoru znajdującego się na stronie internetowej,
♦ kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie internetowej,
♦ 2 zdjęcia.
4. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc (90 miejsc).
5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Kandydat składający podanie zostanie telefonicznie powiadomiony o przyjęciu na Studium.
7. Animatorem może zostać kandydat, który w roku rozpoczęcia Studium skończył, lub skończy 16 lat.
8.
Na Studium Animatora przywozimy: Pismo święte, różaniec, notatnik i długopis, segregator z koszulkami formatu A5, toaletowe rzeczy osobiste, ubranie codzienne, ubranie świąteczne (chłopcy – garnitur, dziewczyny – spódnica), piżamę lub dres do spania, śpiwór, buty pokojowe, instrument muzyczny (o ile ktoś gra), pieniądze na opłatę za Studium (koszt sesji – 120 zł.), indeks (od listopada). Najlepiej spakować się w plecak lub torbę podróżną.