Author
M.H.

Posłani…!

Pomimo epidemii nasi animatorzy mocno działają… również misyjnie! W ostatnich dniach 2 z 4 animatorów Ruchu Apostolstwa Młodzieży zaangażowanych w Wolontariat Misyjny Salvator  ...