Zespół wychowawczy 2009/2010

1. Hataś Anna Przemyśl
2. Jajko Sabina Przysietnica
3. Jakubowski Jakub Medyka
4. Korzec Patrycja Przemyśl
5. Linczowska Iwona Przemyśl
6. Osięga Bernadetta Przemyśl
7. Płaziak Katarzyna Przemyśl