Uchwały 2016

1. Przyjęcie 90 nowych kandydatów kończących Studium Animatora RAM 2015/2016 do Diakonii RAM (02. 09. 2016).
2. Nominowanie 5 nowych animatorów na Moderatorów Świeckich RAM (02. 09. 2016).
3. Wybór Danuty Kandefer na nowego skarbnika RAM (02. 09. 2016).