Sprawozdanie 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2016

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2015/2016). Formację roczną ukończyło 90 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka w Święto Patronalne ram 3 września 2016 r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu oraz otrzymali krzyże animatorskie. Podczas uroczystej Eucharystii wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: duszpasterz i animator. Młodzież przyznała również statuetkę honorową ks. Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi. Mianowano 5 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „czas wspomnień” oraz koncert ewangelizacyjny prowadzony przez zespół „Apostolos”. W roku 2016/2017 formację na Studium Animatora prowadził odpowiednio przygotowany dziewięcioosobowy Zespół Wychowawczy.W ramach formacji kandydatów na animatorów korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia”, „Kurs Wspólnoty”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i Łańcuch Apostolskiej Miłości. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów od września 2014 roku odbywa się w archidiecezjalnym domu formacyjnym „Collegium Marianum” w Przemyślu.

2. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2016”. Na 15 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 685 uczestników (młodzież, „Dziewczynki Maryi” i chłopcy – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 15 kapłanów, klerycy (IV rok studiów i inni), siostry zakonne, 148 kandydatów na animatorów, animatorów i moderatorów świeckich RAM. Zorganizowano także rekolekcje zimowe. W trzech turnusach młodzieżowych dla sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiających wiarę w Wybrzeżu k. Dubiecka uczestniczyło ok. 200 młodych.

3. Aktywnie włączyliśmy się w organizację ŚDM – Dni w Diecezji, poprzedzających centralne krakowskie uroczystość. Nasi moderatorzy świeccy, animatorzy, kandydaci, członkowie grup parafialnych oraz sympatycy włączali się w organizację tego wydarzenia poprzez wolontariat, pomoc medialną, tłumaczenia językowe, diakonie muzyczne i wszelkiego rodzaju inne formy pomocy. Delegacja wraz ze sztandarem wzięła udział w modlitwie przy relikwiach naszego patrona bł. Piotra Jerzego Frassatiego, które odbyło się w Jarosławiu.

4. Wzięto udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem. Zorganizowaliśmy największą grupę młodzieży z terenu naszej Archidiecezji Przemyskiej (249 osób).

5. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – ok. 20 osób) i poza nią. Animatorzy RAM współpracowali także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej i brali udział w rekolekcjach „Caritas” jako wykwalifikowana kadra. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów (wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”), Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Zespół muzyczny „Apostolos” koncertował między innymi w Kłyżowie k. Niska („Misyjne granie” z posłaniem świeckich misjonarzy do Ekwadoru) w Jarosławiu (II Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Jarosławiu) i Przemyślu. Animatorzy RAM animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 20 osób), Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Karmelitańskie Spotkanie Młodych w Czernej, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną oraz włączali się w Archidiecezjalną Diakonię Muzyczną. Angażowali się w rekolekcje parafialne i szkolne dla młodzieży przed bierzmowaniem (animacja muzyczna, świadectwa i prowadzenie grup dzielenia). Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy. Animatorzy pracowali jako wolontariusze w świetlicach, współorganizowali Dzień Papieski, brali udział w ważniejszych wydarzeniach patriotycznych (delegacja ze sztandarem). Animatorzy w szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas. Młodzież z RAM-u brała udział w wielu wieczornicach patriotycznych, prymicjach, organizowała misteria bożonarodzeniowe, zabawy choinkowe dla dzieci, bezalkoholowe przyjęcia 18 urodzin i jasełka. Nasi animatorzy brali również udział, jako wykonawcy i uczestnicy, w corocznym koncercie uwielbienia: „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Rzeszowie. Byli obecni w czasie „Małego SMAP” w Przemyślu, „Balu Wszystkich Świętych” i podczas ingresu ks. Arcybiskupa Adama Szala.

6. Animatorzy RAM odbyli kursy: „Wychowawcy Kolonijnego”, „Kierownika Placówek Wypoczynku Wakacyjnego” oraz inne szkolenia i rekolekcje specjalistyczne.

7.  Założono nowe grupy parafialne RAM w parafii: Odrzykoń, Lesko, Orzechówka, Korczowa oraz powiększono niektóre grupy już istniejące.

8. Zorganizowano II Archidiecezjalny Kongres RAM w Przemyślu (2 kwietnia 2016 r.), podczas którego delegacje młodzieży i duszpasterze z archidiecezji zastanawiali się nad współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi duszpasterstwa młodzieży.

9. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, grudzień), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

10. Moderator wraz z delegacją młodzieży z Archidiecezji Przemyskiej uczestniczyli w Ogólnopolskiej Radzie RAM w Rzeszowie, która odbywała się w dniu 21 listopada 2016 r.

11. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.                                                       

12. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi.

13. Prowadzono „Warsztaty Muzyczne” (ok. 20 uczestników szkolenia), 9 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

14. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 100 osób).

14. Wzięto udział w   Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w Krakowie – Łagiewnikach  (19 listopada 2017 r.), pielgrzymka liczyła  57 osób.

15. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w sympozjum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u księży biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. 

16. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 100 osób).

17. Wzięto udział w uroczystości dorocznej Pielgrzymki RAM w Archidiecezji Krakowskiej.

18. Urządzono i oddano do użytku nowe biuro RAM otrzymane od ks. abp Józefa Michalika na czas nieokreślony przy ul. Fredry 5/4 w Przemyślu. Tym samym przestało funkcjonować buro przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8.

19. Wydano nowy kalendarz RAM oraz promowano Stowarzyszenie poprzez sprzedaż gadżetów (koszulki, smycze, bluzy i kubki). Zmodernizowano stronę internetową RAM.