Sprawozdanie 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2015

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2014/2015). Formację roczną ukończyło 67 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka w Święto Patronalne 05 września 2015 r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu oraz otrzymali krzyże animatorskie. Podczas uroczystej Eucharystii wręczono statuetki „APOSTOLOS”  w kategoriach: duszpasterz, animator, przyjaciel RAM i grupa parafialna. Mianowano 7 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „czas wspomnień” oraz koncert ewangelizacyjny zespołu „Apostolos”. Formację prowadził odpowiednio przygotowany Zespół Wychowawczy. W ramach formacji kandydatów na animatorów korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia”, „Kurs Wspólnoty”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i Łańcuch Apostolskiej Miłości. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów od września 2014 roku odbywa się w archidiecezjalnym domu formacyjnym „Collegium Marianum” w Przemyślu.

2. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2015”. Na 17 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 680 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 19 kapłanów, klerycy (IV rok studiów i inni), siostry zakonne oraz 141 kandydatów na animatorów, animatorów i moderatorów świeckich RAM.

3. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Brzozowie. Animatorzy RAM stanowili największą grupę (84 animatorów) prowadzących grupy dzielenia, RAM prowadził także przygotowanie animatorów do SMAP.

4. Moderatorzy wraz z delegacją, młodzieży i kleryków z Archidiecezji Przemyskiej uczestniczyli w II Ogólnopolskim Kongresie RAM w Krakowie, który odbywał się w dniach 20-22 listopada 2015 r.

5. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – ok. 20 osób) i poza nią. Animatorzy RAM współpracowali także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – animatorzy RAM brali udział w rekolekcjach jako spora i wykwalifikowana kadra. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów (wydającą kwartalnik RAM „Apostolos”), Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Zespół muzyczny „Apostolos” koncertował między innymi w Ustrzykach Górnych (transmitowanej przez telewizję „Polonia”) Krakowie (Dzień Wspólnoty RAM archidiecezji Krakowskiej) i Przemyślu. Animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 20 osób), Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Karmelitańskie Spotkanie Młodych w Czernej, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną, oraz włączali się w Archidiecezjalną Diakonię Muzyczną. Animatorzy RAM angażowali się w rekolekcje parafialne i szkolne dla młodzieży przed bierzmowaniem. Była to animacja muzyczna, świadectwa i prowadzenie grup dzielenia. Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy. Animatorzy pracowali jako wolontariusze w świetlicach, współorganizowali Dzień Papieski, brali udział w ważniejszych wydarzeniach patriotycznych (delegacja ze sztandarem). Animatorzy w szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas. Młodzież z RAM-u brała udział w spotkaniach, w wielu wieczornicach patriotycznych, prymicjach, organizowała misteria bożonarodzeniowe, zabawy choinkowe dla dzieci, bezalkoholowe przyjęcia 18 urodzin i jasełka. Współorganizowała razem ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i zespołem „Twoje Niebo” (koncert uwielbieniowy na zakończenie Roku Wiary: „Droga Wiary”). Nasi animatorzy brali również udział , jako wykonawcy i uczestnicy, w corocznym koncercie uwielbienia: „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Rzeszowie.

6. Animatorzy RAM odbyli kursy: „Wychowawcy Kolonijnego” dla animatorów
i kandydatów na moderatorów świeckich RAM, rekolekcje wakacyjne dla animatorów oraz inne rekolekcje specjalistyczne. Zorganizowano rekolekcje dla sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę na feriach zimowych (ok. 190 osób).

7. Założono nowe grupy parafialne RAM w parafii Bircza, Jarosław- Łazy Kostkowskie, i Święte oraz powiększono niektóre grupy już istniejące.

8. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.

9. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi.

10. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, grudzień), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

11. Prowadzono „Warsztaty Muzyczne” (ok. 20 uczestników szkolenia), 9 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

12. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w sympozjum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u księży biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

13. Wydano nowy kalendarz RAM oraz promowano Stowarzyszenie poprzez sprzedaż gadżetów (koszulki i kubki). Wydano nowe emblematy i statuetki.

14. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 130 osób).

15. Wzięto udział w uroczystości dorocznej Pielgrzymki RAM w Archidiecezji Krakowskiej