Sprawozdanie 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2011

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2010/2011). Formację roczną ukończyło 51 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Mariana Rojka w Święto Patronalne w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu 3 września 2011 r. oraz otrzymali krzyże animatorskie. Podczas uroczystej Eucharystii wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: animator i przyjaciel RAM. Mianowano 9 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „czas wspomnień” oraz zabawę ewangelizacyjną. W ramach formacji kandydatów na animatorów korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia”, „Kurs Emaus”, „Kurs Wspólnoty”, „Kurs animacji modlitwy charyzmatycznej”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Łańcuch Apostolskiej Miłości, młodzież brała udział w kursie dla wodzirejów. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się od 1996 roku przy parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu w domu rekolekcyjnym „Dobrego Pasterza” SS. Benedyktynek. Formację prowadzi dziewięcioosobowy Zespół Wychowawczy.

2. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2011”. Na 17 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 753 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 17 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ok. 150 kandydatów na animatorów, animatorów i moderatorów świeckich RAM.

3. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Sanoku. Animatorzy RAM stanowili grupę ok. 120 animatorów prowadzących grupy dzielenia, RAM prowadził także przygotowanie animatorów do SMAP.

4. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – ok. 30 osób) i poza nią. Współpracowano także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – animatorzy RAM brali udział w rekolekcjach jako spora i wykwalifikowana grupa. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów – wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”, Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Animatorzy RAM brali udział w Światowych Dniach Młodych w Madrycie, w Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię w Berlinie, animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 50 osób) i Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Kapucyńskie Spotkanie Młodych w Wołczynie, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną, włączali się w Archidiecezjalną Diakonię Muzyczną. Animatorzy RAM animowali spotkania Odnowy w Duchu Świętym w Jarosławiu, angażowali się w rekolekcje parafialne, szkolne, dla młodzieży przed bierzmowaniem (np.: Czarna, Gorzyce, Przemyśl – Świętej Trójcy: animacja muzyczna, świadectwa, prowadzenie grup dzielenia). Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy (ok. 50 osób), brali udział w Pielgrzymce Grup Trzeźwościowych na Kalwarię Pacławską. Animatorzy pracowali jako wolontariusze świetlicach, współorganizowali Dzień Papieski, brali udział w ważniejszych wydarzeniach patriotycznych (delegacja ze sztandarem), byli laureatami konkursu: „8 Wspaniałych”, Olimpiady Teologii Katolickiej i konkursów biblijnych, współpracowali z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu, Czuwaniu przed Beatyfikacją Jana Pawła II w Przemyślu oraz w beatyfikacji w Rzymie, w szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas. Młodzież z RAM brała udział w spotkaniach w wielu wieczornicach patriotycznych i rekonstrukcjach historycznych, organizowała misteria bożonarodzeniowe i jasełka oraz podejmowała naukę w Studium Życia Rodzinnego.

5. Zorganizowano Kursy: Wychowawcy Kolonijnego i Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego dla kandydatów na Moderatorów Świeckich RAM (PCEN w Przemyślu), rekolekcje wakacyjne dla animatorów oraz inne rekolekcje specjalistyczne (tzw. „filmowe” – listopad 2011). Zorganizowano rekolekcje dla kandydatów na animatorów, sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę na feriach zimowych.

6. Założono nowe grupy parafialne RAM w parafii Majdan Sieniawski i Buszkowice oraz powiększono niektóre grupy już istniejące.

7. Zorganizowano I Archidiecezjalny Kongres RAM w Przemyślu (maj 2011r.).

8. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.

9. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi.

10. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, listopad), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

11. Prowadzono Warsztaty Muzyczne (ok. 30 uczestników szkolenia), 12 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

12. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali dwukrotnie udział Ogólnopolskim Forum Młodych, w sympozjum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u Księży Biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

13. Wydano nowy kalendarz RAM, zmodernizowano stronę internetową.

14. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 200 osób).

15. Wzięto udział w uroczystości dorocznej Pielgrzymki RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).

16. Współpracowano z instytucjami samorządowymi w dystrybucji żywności z Unii Europejskiej (mleko, ser, ryż, kasza, makaron, mąka…).