Sprawozdanie 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2010

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2009/2010). Formację roczną ukończyło 49 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Adama Szala w Święto Patronalne w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu 4 września 2010 r. oraz otrzymali krzyże animatorskie. Podczas uroczystej Eucharystii wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: duszpasterz, animator, przyjaciel RAM i grupa parafialna. Mianowano 4 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „czas wspomnień” oraz zabawę ewangelizacyjną. W ramach formacji kandydatów na animatorów korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Filip”, „Kurs Nowego Życia”, „Kurs Emaus” „Kurs Wspólnoty”, „Kurs animacji modlitwy charyzmatycznej”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Łańcuch Apostolskiej Miłości, młodzież brała udział w kursie dla wodzirejów. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się od 1996 roku przy parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu w domu rekolekcyjnym „Dobrego Pasterza” SS. Benedyktynek. Formację prowadzi ośmioosobowy Zespół Wychowawczy.

2. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2010”. Na 17 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 678 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 18 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ok. 150 kandydatów na animatorów, animatorów i moderatorów świeckich RAM.

3. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Jarosławiu. Animatorzy RAM stanowili grupę 83 animatorów prowadzących grupy dzielenia, RAM prowadził także przygotowanie animatorów do SMAP.

4. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – 26 osób) i poza nią. Współpracowano także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – animatorzy RAM brali udział w rekolekcjach jako spora i wykwalifikowana grupa. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów – wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”, Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Animatorzy RAM animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 50 osób) i Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, „Majówkę dla Młodych” w Przemyślu, pielgrzymkę Dzieła Pomocy Powołaniom im. Bł. Ks. Jana Balickiego II, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną. Animatorzy RAM animowali spotkania Odnowy w Duchu Świętym w Jarosławiu, angażowali się w rekolekcje parafialne, szkolne, dla młodzieży przed bierzmowaniem (np.: Laszki, Gorzyce, Przemyśl – Świętej Trójcy: animacja muzyczna, świadectwa, prowadzenie grup dzielenia). Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy (ok. 50 osób), brali udział w Pielgrzymce Grup Trzezwościowych na Kalwarię Pacławską, uczestniczyli w programach Ekumenicznego Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach. Animatorzy pracowali jako wolontariusze świetlicach, współorganizowali Dzień Papieski, brali udział w pielgrzymce na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki (6 czerwca 2010 r.), brali udział w ważniejszych wydarzeniach patriotycznych (delegacja ze sztandarem), byli laureatami konkursu: „8 Wspaniałych”, Olimpiady Teologii Katolickiej i konkursów biblijnych, współpracowali z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu, w szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas. Młodzież z RAM brała udział w spotkaniach opłatkowych z biskupami naszej Archidiecezji, w uroczystościach zakończenia Roku Kapłańskiego w wielu wieczornicach patriotycznych i rekonstrukcjach historycznych.

5. Zorganizowano Kursy: Wychowawcy Kolonijnego i Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego dla kandydatów na Moderatorów Świeckich RAM (Wybrzeże k. Dubiecka 16-14 kwietnia 2010 r.), rekolekcje wakacyjne dla animatorów oraz inne rekolekcje specjalistyczne (listopad 2010). Zorganizowano rekolekcje dla kandydatów na animatorów, sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę na feriach zimowych.

6. Moderatorzy wraz z delegacją młodzieży z Archidiecezji Przemyskiej uczestniczyli w I Ogólnopolskim Kongresie RAM w Krakowie (10-12 grudnia 2010 r.).

7. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.

8. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi.

9. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, listopad), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

10. Prowadzono Warsztaty Muzyczne (ok. 30 uczestników szkolenia), 13 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

11. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali dwukrotnie udział w forum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u Księży Biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

12. Dokonano kapitalnego remontu biura RAM i zakupiono nowe wyposażenie biura.

13. Wydano nowy kalendarz RAM, zmodernizowano stronę internetową.

14. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 190 osób).

15. Wzięto udział w uroczystościach rocznicy RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).

16. Współpracowano z instytucjami samorządowymi w dystrybucji żywności z Unii Europejskiej (mleko, ser, ryż, kasza, makaron, mąka…).