Sprawozdanie 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2008

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2007/2008). Formację roczną ukończyło 60 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Bpa Adama Szala w Święto Patronalne RAM (I sobota września 2008 r.) i otrzymali krzyże animatorskie. W ramach formacji korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia”, „Kurs Emaus”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, „Kurs Wspólnoty”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów, spotkania opłatkowe, zebrania Diakonii RAM. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Łańcuch Apostolskiej Miłości. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się od 1996 roku przy parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu w Domu Rekolekcyjnym „Dobrego Pasterza” u SS. Benedyktynek. Na obecnym Studium Animatora RAM 2008/2009 przebywa ok. 80 kandydatów na animatorów. Formację prowadzi częściowo nowy 8 – osobowy Zespół Wychowawczy.

2. Zorganizowano obchody XXIV – lecia RAM w Archidiecezji Przemyskiej: uroczysta Eucharystia w parafii pw. Świętej Trójcy (6 września 2008 r.) pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Szala, wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: duszpasterz, animator, instytucja i przyjaciel RAM, mianowano 7 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „wieczór wspomnień” dotyczący działalności RAM w mijającym roku formacyjnym i dyskotekę.

3. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2008”. Na 17 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 777 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 19 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ok. 150 kandydatów na animatorów i animatorów.

4. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Krośnie. Animatorzy RAM stanowili grupę 94 animatorów prowadzących grupy dzielenia. RAM prowadził przygotowanie animatorów do SMAP.

5. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów brali udział w comiesięcznych spotkaniach z młodzieżą przygotowując się do wakacyjnej posługi.
6. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa”) i poza nią. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów – wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”, Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Animatorzy RAM animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę i Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, „Majówkę dla Młodych” w Przemyślu, pielgrzymkę Dzieła Pomocy Powołaniom im. Bł. Ks. Jana Balickiego. Animatorzy angażowali się w organizację I Archidiecezjalnego Dnia Wspólnoty DSM, który odbył się w Przemyślu oraz w rekolekcje parafialne, szkolne, dla młodzieży przed bierzmowaniem (animacja muzyczna, świadectwa, prowadzenie grup dzielenia). Wzięli czynny udział w jubileuszu 90 – lecia urodzin Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka.

7. Zorganizowano Kursy: Wychowawcy Kolonijnego (35 osób) i Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego (20 osób) dla kandydatów na Moderatorów Świeckich RAM, rekolekcje wakacyjne dla animatorów oraz rekolekcje nt. posługiwania muzycznego na rekolekcjach ( listopad 2008). Zorganizowano rekolekcje dla kandydatów na animatorów, sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę (np.: Goźlice, Wólka Pełkińska, Gorzyce, Przemyśl – Świętej Trójcy…). Na feriach zimowych w rekolekcjach uczestniczyło 70 osób. Zorganizowano również zajęcia warsztatowe dla dziewcząt nt. mody i elegancji (listopad – 65 uczestniczek).

8. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, listopad), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

9. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 140 osób).

10. Współpracowano w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu.

11. Prowadzono Warsztaty Muzyczne (ok. 30 uczestników szkolenia), uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

12. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w forum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u Księży Biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

13. Założono nowe grupy parafialne w parafii: Szówsko, Jodłówka, Sanok – Przemienienia Pańskiego, Ryszkowej Woli i Markowa.

14. Wzięto udział w uroczystościach rocznicy RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).

15. Moderatorzy wraz z młodzieżą wzięli udział w święceniach kapłańskich i prymicjach kapłanów – animatorów RAM.

16. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.

17. Współpracowano z instytucjami samorządowymi w dystrybucji żywności z Unii Europejskiej (mleko, ser, ryż, makaron, mąka).

18. Przeprowadzono likwidację domu rekolekcyjnego „BARKA” w Myczkowie i „ARKA” w Kolonii Polskiej. Podpisano uzgodnienia dotyczące zasad korzystania z domu rekolekcyjnego w Ustrzykach Górnych i Dubiecku – Wybrzeżu.

19. Wydano kalendarz RAM (1500 egzemplarzy), pocztówki RAM, zakupiono nowe statuetki.

20. Zmodernizowano Stronę internetową RAM.