SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2018

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

 1. W archidiecezjalnym domu formacyjnym „Collegium Marianum” w Przemyślu prowadzono Studium Animatora (2017/2018). Formację roczną ukończyło 60 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka w Święto Patronalne 1 września 2018 r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu oraz otrzymali krzyże animatorskie. Podczas uroczystości błogosławieństwa animatorów wręczono statuetki „Apostolos” w kategoriach: duszpasterz, animator, przyjaciel RAM. Mianowano 8 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „czas wspomnień” oraz koncert ewangelizacyjny zespołu „Apostolos”. Formację prowadził odpowiednio przygotowany trzynastoosobowy Zespół Wychowawczy. W ramach formacji kandydatów na animatorów korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia” i „Chłopca z Chlebami” przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i Łańcuch Apostolskiej Miłości.
 1. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2018”. Na 19 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 865 uczestników (młodzieży, „Dziewczynek Maryi” i „Małego Apostoła”). Rekolekcje obsługiwało 19 kapłanów, klerycy (IV rok studiów i inni), siostry zakonne oraz 203 kandydatów na animatorów, animatorów i moderatorów świeckich RAM.
 1. Wzięto udział w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie. Animatorzy RAM stanowili największą grupę (97 animatorów) prowadzących grupy dzielenia, RAM prowadził także przygotowanie animatorów do SMAP.
 1. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – ok. 20 osób) i poza nią. Animatorzy RAM współpracowali także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – animatorzy RAM brali udział w rekolekcjach jako spora i wykwalifikowana kadra. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów (wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”), Diakonię Gospodarczą, Diakonię Rekreacji i Rozrywki oraz Diakonię Misji. Animatorzy animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 20 osób), Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną, oraz włączali się w Archidiecezjalną Diakonię Muzyczną. Animatorzy RAM angażowali się w rekolekcje parafialne i szkolne dla młodzieży przed bierzmowaniem. Była to animacja muzyczna, świadectwa i prowadzenie grup dzielenia. Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy. Animatorzy pracowali jako wolontariusze w świetlicach, współorganizowali Dzień Papieski, brali udział w obchodach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (delegacja ze sztandarem). Animatorzy w szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas. Młodzież z RAM-u brała udział w spotkaniach, w wielu wieczornicach patriotycznych, prymicjach, organizowała misteria bożonarodzeniowe, zabawy choinkowe dla dzieci i jasełka. Nasi animatorzy brali również udział, jako wykonawcy i uczestnicy, w corocznym koncercie uwielbienia: „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Rzeszowie i „Balu Wszystkich Świętych” oraz w ogólnopolskich rekolekcjach „Stadion Młodych”.
 2. Animatorzy RAM odbyli kursy: „Wychowawcy Kolonijnego” dla animatorów i kandydatów na moderatorów świeckich RAM i „Kierownika Ośrodka Wypoczynku Wakacyjnego”, odbywali rekolekcje wakacyjne dla animatorów oraz inne rekolekcje specjalistyczne. Zorganizowano rekolekcje dla sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę na feriach zimowych (ok. 200 osób).
 1. 2 osoby z Ruchu Apostolstwa Młodzieży wyruszyło na misje do Abchazji. Celem misji było zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Suchumi. Podczas tej kolonii grupa z RAM-u zorganizowała dla dzieci zajęcia plastyczne, kurs języka angielskiego, zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne i teatralne. Wcześniej została zorganizowana zbiórka przyborów szkolnych przez RAM. Dzięki tej zbiórce dzieci otrzymały zestawy kredek, pisaków itd. i mogły rozwinąć swoje talenty plastyczne. Ponadto jedna z naszych animatorek wyjechała na wolontariat misyjny do Ekwadoru w Ameryce Południowej.
 1. Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej wziął udział w corocznej akcji „Przystanek Jezus”, wypełniając swoje powołanie do ewangelizacji. W tym wydarzeniu uczestniczył ksiądz v-ce moderator oraz 2 animatorki.
 1. Założono nowe grupy parafialne RAM w parafii Chłopice i Rokietnica oraz powiększono niektóre grupy już istniejące. Obchodziliśmy też uroczyście 15-lecie założenia grupy w Gniewczynie Łańcuckiej.
 1. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi.
 1. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, grudzień), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji. Zmieniono skład Rady RAM – powołano nowego sekretarza i skarbnika.
 1. Na okres kolejnej, 6-letniej kadencji został powołany zastępca moderatora – ks. Krzysztof Żyła.
 1. Prowadzono „Warsztaty Muzyczne” (ok. 20 uczestników szkolenia), 8 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.
 1. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w sympozjum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u księży biskupów oraz w spotkaniu opłatkowych z animatorami studiującymi w Rzeszowie.
 1. Promowano Stowarzyszenie poprzez sprzedaż gadżetów (koszulki, smycze i kubki). Ponadto, dzięki staraniom ks. Dominika Długosza i moderatorki Eweliny Toczek powstały nowe, profesjonalne śpiewki.
 1. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 100 osób).
 1. Wzięto udział w uroczystości dorocznej Pielgrzymki RAM w Archidiecezji Krakowskiej.