Sprawozdanie 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2017

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. W archidiecezjalnym domu formacyjnym „Collegium Marianum” w Przemyślu prowadzono Studium Animatora (2016/2017). Formację roczną ukończyło 69 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Arcybiskupa Adama Szala w Święto Patronalne 2 września 2018 r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu oraz otrzymali krzyże animatorskie. Dwóch kandydatów miało przedłużoną formację i zostało pobłogosławionych później tj. 2 grudnia 2017 r. przez księdza moderatora Jana Mazurka). Podczas uroczystości błogosławieństwa animatorów wręczono statuetki „Apostolos” w kategoriach: duszpasterz, animator, przyjaciel RAM, grupa parafialna i instytucja. Mianowano 10 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „czas wspomnień” oraz koncert ewangelizacyjny zespołu „Apostolos”. Formację prowadził odpowiednio przygotowany dziewięcioosobowy Zespół Wychowawczy. W ramach formacji kandydatów na animatorów korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i Łańcuch Apostolskiej Miłości.

2. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2017”. Na 19 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 815 uczestników (młodzieży, „Dziewczynek Maryi” i „Małego Apostoła”). Rekolekcje obsługiwało 20 kapłanów, klerycy (IV rok studiów i inni), siostry zakonne oraz 140 kandydatów na animatorów, animatorów i moderatorów świeckich RAM.

3.  Wzięto udział w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Ustrzykach Górnych. Animatorzy RAM stanowili największą grupę (80 animatorów) prowadzących grupy dzielenia, RAM prowadził także przygotowanie animatorów do SMAP.

4. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – ok. 20 osób) i poza nią. Animatorzy RAM współpracowali także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – animatorzy RAM brali udział w rekolekcjach jako spora i wykwalifikowana kadra. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów (wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”), Diakonię Gospodarczą, Diakonię Rekreacji i Rozrywki oraz Diakonię Misji. Animatorzy animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 20 osób), Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Karmelitańskie Spotkanie Młodych w Czernej, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną, oraz włączali się w Archidiecezjalną Diakonię Muzyczną. Animatorzy RAM angażowali się w rekolekcje parafialne i szkolne dla młodzieży przed bierzmowaniem. Była to animacja muzyczna, świadectwa i prowadzenie grup dzielenia. Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy i „Różańcu do granic”. Animatorzy pracowali jako wolontariusze w świetlicach, współorganizowali Dzień Papieski, brali udział w ważniejszych wydarzeniach patriotycznych (delegacja ze sztandarem). Animatorzy w szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas. Młodzież z RAM-u brała udział w spotkaniach, w wielu wieczornicach patriotycznych, prymicjach, organizowała misteria bożonarodzeniowe, zabawy choinkowe dla dzieci, bezalkoholowe przyjęcia 18 urodzin i jasełka. Nasi animatorzy brali również udział, jako wykonawcy i uczestnicy, w corocznym koncercie uwielbienia: „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Rzeszowie i „Balu Wszystkich Świętych”.

5. Animatorzy RAM odbyli kursy: „Wychowawcy Kolonijnego” dla animatorów i kandydatów na moderatorów świeckich RAM, rekolekcje wakacyjne dla animatorów oraz inne rekolekcje specjalistyczne. Zorganizowano rekolekcje dla sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę na feriach zimowych (ok. 200 osób).

6.  Siedem osób z Ruchu Apostolstwa Młodzieży wyruszyło na misje do Abchazji. Celem misji było zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Suchumi. Podczas tej kolonii grupa z RAM-u zorganizowała dla dzieci zajęcia plastyczne, kurs języka angielskiego, zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne i teatralne. Wcześniej została zorganizowana zbiórka przyborów szkolnych przez RAM. Dzięki tej zbiórce dzieci otrzymały zestawy kredek, pisaków itd. i mogły rozwinąć swoje talenty plastyczne. Ponadto jedna z naszych animatorek wyjechała na wolontariat misyjny do Ugandy w Afryce, której też towarzyszyła wcześniejsza zbiórka przyborów szkolnych i dwie do Kazachstanu.

7. Założono nowe grupy parafialne RAM w parafii Mirocin, Wierzbna, Nowy Zagórz oraz powiększono niektóre grupy już istniejące. Obchodziliśmy też 10-lecie założenia grupy w Warze.

8. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.

9.  Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi.

10. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, grudzień), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji. Stworzono Diakonię Misyjną.

11. Prowadzono „Warsztaty Muzyczne” (ok. 20 uczestników szkolenia), 11 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

12.  Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w sympozjum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u księży biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

13. Promowano Stowarzyszenie poprzez sprzedaż gadżetów (koszulki, smycze bluzy i kubki). Wykonano nowe emblematy.

14. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 100 osób).

15. Wzięto udział w uroczystości dorocznej Pielgrzymki RAM w Archidiecezji Krakowskiej.