Z

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Zając Mirosław 1
2.        ks. Zaremba Adam 1
3.        ks. Zarzycki Tomasz 1
4.        ks. Zarzyczny Jacek 1
5.        ks. Zarzyczny Marek 2
6.        ks. Zawadzki Piotr 2
7.        ks. Zawałeń Radosław 1
8.        ks. Ziajka Rafał 1
9.        ks. Zwoliński Krzysztof 2
10.    ks. Zygar Krzysztof 1
11.    ks. Zygarowicz Wacław 1