Ż

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Żołyniak Krzysztof 1
2.        ks. Żyła Krzysztof 13