W

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Wałczyk Leszek 3
2.        ks. Wałczyk Sławomir 1
3.        ks. Wasąg Marek 1
4.        ks. Wąsik Adam 1
5.        ks. Węglarz Stanisław 1
6.        ks. Wierdak Damian 1
7.        ks. Wilk Łukasz 1
8.        ks. Wilk Marek 1
9.        Ks Wilkos Jacek 2
10.    ks. Włoch Tadeusz 1
11.    ks. Wojciechowski Jan 1
12.    ks. Wojdyła Rafał 2
13.    ks. Wojdyła Stanisław 1
14.    ks. Wojnarowski Marek 4
15.    ks. Wojtowicz Rafał 1
16.    ks. Wota Paweł 2
17.    ks. Woźniak Jan 1
18.    ks. Wójcik Andrzej 1
19.    ks. Wójcik Mirosław 2
20.    ks. Wydrzyński Andrzej 6