U

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Uliasz Jacek 1
2.        ks. Urban Grzegorz 1
3.        ks. Urban Jerzy 1
4. ks. Urbowicz Andrzej 1