N

 

Lp. Nazwisko i imię Liczba przeprowadzonych turnusów
1.        ks. Niemiec Andrzej 1
2. ks. Nowak Mateusz 2
3.        ks. Nowak Włodzimierz 1
4.        ks. Nycz Łukasz 6