L

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Lechowicz Piotr 1
2.        ks. Lechwar Adam 1
3.        ks. Leja Leszek 2
4.        ks. Leja Piotr 5
5.        ks. Lęcznar Grzegorz 2
6.        ks. Lis Ryszard 1
7.        ks. Liwacz Adam 3
8. ks. Lorenc Marcin 1