H

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Hassinger Krzysztof 1
2.        ks. Hryniak Tomasz 1
3.        ks. Haduch Łukasz 4
4.        ks. Hudak Łukasz 5