F

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Federkiewicz Mieczysław 2
2.        ks. Filipek Krzysztof 1
3.        ks. Flader Maciej 2
4.        ks. Folusiewicz Bogusław 1
5.        ks. Franus Paweł 2