A

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

 1. ks. Adamski Robert

1