O

 

Lp. Nazwisko i imię Liczba przeprowadzonych turnusów
1.        ks. Obłój Józef 1
2. ks. Ochab Artur 1
3.        ks. Odor Daniel 1
4.        ks. Ostafiński Paweł 1
5.        ks. Ostafński Witold 2