♦ parafialne grupy RAM

Kategoria obejmuje założenie nowej parafialnej grupy Ruchu Apostolstwa Młodzieży