Pięć kroków światła z Janem Pawłem II

Projekt bez tytułu (2)

Młodym i nie tylko, w trudnym okresie „odosobnienia” z powodu epidemii koronawirusa  i obowiązującej mądrej zasady „zostań w domu”, proponujemy twórcze wykorzystanie czasu na bezpośrednie przygotowanie się do setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, która przypada w dniu 18 maja 2020 roku. Czas zarazy jest bolesną ciemnością, która nam bardzo doskwiera. Dlatego zapraszamy do wykonania PIĘCIU KROKÓW ŚWIATŁA w oparciu o różańcowe Tajemnice Światła, które wprowadził Jan Paweł II Listem Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” (16.10.2002 r.). Wejście na tę drogę prowadzi do fascynującego odkrycia, że nasz Zbawiciel, Chrystus Jezus, przezwyciężył śmierć, a na życie
i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (por. 2 Tym 1,10). Pielgrzymować na URODZINY – Święto Dziękczynienia za dar Jana Pawła II – to znaczy wypełnić KROKI treścią nauczania papieskiego, ze wskazaniem na wybrane Orędzia kierowane do młodych z okazji Światowych Dni Młodzieży (obchodzone są w Niedzielę Palmową od 1985 roku).

Po więcej informacji oraz materiały zapraszamy na stronę: www.młodzież.przemyska.pl
Zachęcamy także do polubienia facebookowej strony Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej: Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej