Szkolenie pedagogiczne dla chętnych animatorów i moderatorów RAM

sz

Celem szkolenia jest lepsze zrozumienie zachowania dzieci i młodzieży na turnusach rekolekcyjnych, zdobycie nowych doświadczeń i podzieleniem się starymi. Pozwoli z innej perspektywy popatrzyć na trudne zachowanie swoich podopiecznych i ukaże sposoby praktycznego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 23 lutego 2019 roku w salce na plebani parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu.

Pozostałe informacje:

♦ Temat: „Praca z podopiecznym wykazującym trudne zachowanie”.
♦ Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10. 00.
♦ Koszt kursu wynosi 15 zł.
♦ Kurs skierowany jest do 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
♦  Czas trwania szkolenia 5 h.
♦ Przy zgłoszeniu wpłata 15 zł. na  na konto RAM.
♦ Po zakończeniu możliwość uzyskania potwierdzenia odbytego kursu.

Zgłoszenia.

♦ Zgłoszenie należy przesłać na adres mail: szkolenia.ram@gmail.com, w zgłoszeniu należy podać:
– nazwisko i imię
– datę i miejsce urodzenia
– adres zamieszkania
– mejl
– numer telefonu
♦ po wysłaniu zgłoszenia należy czekać na zwrotnego maila a następnie przesłać pieniądze na konto RAM podając: imię i nazwisko z dopiskom „szkolenie RAM -23.02.2019”).
♦ zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 lutego 2019 r.
♦ pytania dotyczące kursu należy kierować pod podany wyżej mail.

Zapraszamy!