Diakonia Mediów

DW

Diakonia Mediów RAM poszukuje osoby pragnące zaangażować się w działalność medialną naszego Stowarzyszenia. Zakres działania jest szeroki:

  • Redakcja kwartalnika RAM – „Apostolos”;
  • Udział w audycjach radiowych Radia „FARA”i programach telewizyjnych;
  • redagowanie strony internetowej ram.przemyska.pl; strony na Facebook’u, Instagramie, kanału YouTube;
  • opracowywanie promocji medialnej Stowarzyszenia;
  • dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń związanych z naszym Stowarzyszeniem.

W działalności Diakoni Mediów przewidziana jest również stała formacja zaangażowanych animatorów.

Prosimy przesyłać na podany niżej adres mailowy uwagi, propozycje interesujących Was tematów, nowe inspiracje etc. jakie możemy zamieścić w najbliższym numerze naszego kwartalnika „Apostolos”.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy składać do 30 września 2018 r. do ks. Dawida Kowalczyka

xdawidkowalczyk@gmail.com lub przez Facebook’a.