Nowy śpiewnik RAM – już dostępny!

spiewnik

Z radością informujemy, że jest już dostępny nowy śpiewnik RAM. Dziękujemy serdecznie Ks. Dominikowi Długoszowi, Mod. Ewelinie Toczek i całej redakcji za trud pracy włożony w stworzenie kolejnego wydania śpiewnika.

Śpiewnik można nabyć na każdym turnusie rekolekcyjnym Ruchu Apostolstwa Młodzieży lub w biurze RAM.

Św. Jan Paweł II powiedział:
„Niech wasze śpiewanie przekracza granice!
Wy jesteście na swój sposób posłani,
aby szerzyć Bożą radość i przez wasz śpiew ukazywać,
że wiara jest mocniejsza niż wątpienie,
że nadzieja jest silniejsza niż beznadziejność,
że miłość jest mocniejsza niż śmierć”.

W myśl słów św. Jana Pawła II pragniemy oddać w wasze ręce trzecie wydanie śpiewnika Ruchu Apostolstwa Młodzieży, abyście „śpiewem przekraczali granice” a w ten sposób uwielbiali Boga.
Niech zebrany repertuar pomoże Wam w oprawie poszczególnych części Mszy Świętej, posłuży podczas wszystkich okresów liturgicznych, adoracji i nabożeństw oraz ubogaci waszą modlitwę w różnych innych okolicznościach. (z wprowadzenia)