KURS WYCHOWAWCY I KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

IMG_9202

Wszystkich animatorów RAM i nie tylko, zapraszamy na Kurs Wychowawcy Kolonijnego, który odbędzie się w dniach 18-20 maja 2018 r. w Ośrodku KSM „Nadzieja” (Wybrzeże 35a, 37-750 Dubiecko). Kurs rozpocznie się w piątek o godz. 18. 00 a zakończy w niedzielę około godz. 12. 00. Całkowity koszt wynosi 110 zł. (kurs + zakwaterowanie i wyżywienie). Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce wypoczynku (kolonie, półkolonie, obozy, turnusy rekolekcyjne). Posiadający te kwalifikacje, ubiegać się można o zatrudnienie w charakterze wychowawców dzieci i młodzieży. Uczestnikiem kursu może być osoba będąca w 3 klasie szkoły ponadgimnazjalnej lub po jej ukończeniu. Uczniowie klasy 2 szkół średnich, również mogą zostać słuchaczami (wnosząc opłatę) z tym, że zaświadczenia zostaną wtedy wydane w maju następnego roku i będą do odebrania w biurze RAM. Podczas kursu będzie kursantom zlecone zadanie o charakterze pedagogiczno – wychowawczym. O szczegółach dowiecie się na kursie.

Zgłoszenia należy przesłać do sekr. Iwony Linczowskiej do dnia 14 maja 2018r.  na adres: ram.przemysl@gmail.com

Osoba ubiegająca się o kwalifikacje zobowiązana jest do przygotowania i przedstawienia tygodniowego planu pracy wychowawcy. Plan ten powinien obejmować 7 dni, a każdy dzień przedstawiony w dwóch wariantach (wariant 1 – zajęcia w terenie w razie pogody; wariant 2 – zajęcia świetlicowe w razie złej pogody).

 Podczas zgłoszenia należy przesłać:

 1. Nazwisko i imię
 2. Dokładna datę i miejsce urodzenia
 3. Adres zamieszkania
 4. Adres e-mail
 5. Numer telefonu

Równocześnie informujemy, że 18-20 maja 2018 r. w Ośrodku KSM „Nadzieja” (Wybrzeże 35a, 37-750 Dubiecko), odbędzie się Kurs Kierowników Placówek Wychowawczych. Kurs rozpocznie się w piątek o godz. 18. 00 a zakończy w niedzielę około godz. 12. 00. W kursie Kierowników może wziąć udział każdy, kto ukończył Kurs Wychowawcy oraz posiada 2 letnią udokumentowaną praktykę z dziećmi i młodzieżą. Całkowity koszt szkolenia wynosi 110 zł. (kurs + zakwaterowanie i wyżywienie). Zapraszamy szczególnie tych animatorów, którzy chcą na wakacjach pełnić funkcję moderatorów świeckich, a nie posiadają w/w kursów. Przypominamy, że w myśl uchwały Rady RAM z dnia 17 lutego 2005 r.  Moderator Świecki powinien ukończyć odpowiednie szkolenie.

Zgłoszenia należy przesłać do sekr. Iwony Linczowskiej do dnia 14 maja 2018r. na adres: ram.przemysl@gmail.com

Podczas zgłoszenia należy przesłać:

 1. Nazwisko i Imię
 2. Dokładna datę i miejsce urodzenia
 3. Adres zamieszkania
 4. Adres e-mail
 5. Numer, data wydania kursu wychowawcy oraz przez kogo zostało wydane owe zaświadczenie.
 6. . Numer telefonu

Wszelkie zapytania proszę kierować na naszego e-maila. Zapraszamy!