Przyjmujemy zgłoszenia na Studium Animatora RAM 2017/2018

Studium Animatora RAM przygotowuje młodych ludzi do pracy z młodzieżą w grupach parafialnych i podczas różnych rekolekcji zwłaszcza wakacyjnych. Zajęcia na studium odbywają się raz w miesiącu w wyznaczone weekendy. Kandydaci na animatorów zdobywają podczas Studium Animatora wiedzę i umiejętności, które pozwalają im skuteczniej i przy pomocy ciekawych metod apostołować wśród swoich rówieśników. Studium trwa przez rok, podczas którego kandydaci na animatorów mają zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz uczestniczą w Kursie Nowe Życie z Bogiem i kursie Wspólnoty. Studium kończy egzamin z zakresu wiedzy zdobytej na zajęciach oraz tygodniowe praktyki na turnusach rekolekcji RAM. Po pomyślnie zdanych egzaminach, przebytych praktykach oraz otrzymaniu pozytywnej opinii z parafii i od Rady RAM, kandydaci na animatorów otrzymują błogosławieństwo, krzyż animatora RAM. Uroczyste błogosławienie animatorów RAM odbywa się podczas corocznego Dnia Wspólnoty (pierwsza sobota września).

Aby zostać przyjętym na Studium Animatora należy:

1. Posiadać głęboką motywacje i chęć służenia w Kościele.
2. Przyjąć Sakrament Bierzmowania.
3. Złożyć dokumenty na adres siedziby RAM: 37-700 Przemyśl, ul. Fredry 5/4.
♦ pozytywną opinię księdza proboszcza lub wikariusza,
♦ podanie na piśmie wg ustalonego wzoru znajdującego się na stronie internetowej,
♦ kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie internetowej,
♦ 2 zdjęcia.
4. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc (90 miejsc).
5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Kandydat składający podanie zostanie telefonicznie powiadomiony o przyjęciu na Studium.
7. Animatorem może zostać kandydat, który w roku rozpoczęcia Studium skończył, lub skończy 16 lat.
8. Na Studium Animatora przywozimy: Pismo święte, różaniec, notatnik i długopis, segregator z koszulkami formatu A5, toaletowe rzeczy osobiste, ubranie codzienne, ubranie świąteczne (chłopcy – garnitur, dziewczyny – spódnica), piżamę lub dres do spania, śpiwór, buty pokojowe, instrument muzyczny (o ile ktoś gra), pieniądze na opłatę za Studium, indeks (od listopada). Najlepiej spakować się w plecak lub torbę podróżną.

ZAPRASZAMY!